Uutiset

Nuorisoala kiittää Orpoa nuorten huomioimisesta ja strategisesta otteesta – Nuorten syrjäytymisen ehkäisy vaatii systeemistä muutosta

Uutiset 19.4.2023

Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti  tiedotustilaisuudessa 19.4.2023, että tulevalla hallituskaudella keskeistä on tehdä asioita paremmin ja tuottavammin samalla, kun julkisen talouden kestävyydestä pidetään huolta. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi haluaa kiittää Orpoa strategisesta näkemyksestä. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi tarvitaan systeemistä muutosta rakenteisiin ja toimintatapoihin. 

Allianssi kiittää Orpoa myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen nostamisesta keskeiseksi teemaksi hallitustunnusteluissa. Valtion talouden tutkimuskeskus on arvioinut jo vuonna 2007 yhden syrjäytyneen kustannukseksi noin miljoona euroa. Eri arvioiden mukaan Suomessa on jo nyt noin 60 000 syrjäytynyttä nuorta. On kallista ja tehotonta jättää puuttumatta nuorten syrjäytymiseen. Tutkitusti mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sen tehokkaammin puuttuminen vaikuttaa. 

Jos Suomen nuoret todella halutaan saada voimaan paremmin, työtä on johdettava keskitetysti, sille on asetettava selkeät tavoitteet ja mittarit ja sen rahoitusta on ohjattava vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti. Nuorisoalan asiantuntijat ovat jo pitkään ehdottaneet nuorten hyvinvointiin liittyvän politiikan uudistamista ja kokoamista yhden ministerin vastuulle. Lisäksi nuorten hyvinvoinnille tulee laatia selkeä määritelmä sekä asettaa kunnianhimoinen tavoitetaso ja tarkoituksenmukaiset mittarit.

Kun valtion taloutta tasapainotetaan, mutta halutaan pitää huolta pandemian kurittamasta nuoresta sukupolvesta, kääntyy katse väistämättä myös nuorisotyön rahoitukseen. Ennen vaaleja kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta linjasivat, ettei nuorten hyvinvointia edistävästä nuorisotyöstä tai nuorten palveluista tule leikata, vaikka tulevalla vaalikaudella olisi paine vähentää valtion menoja merkittävästi. 

Taustamuistio: Askelmerkit nuorten hyvinvoinnin tavoitteelliseen ja keskitettyyn johtamiseen valtionhallinnossa

Taustamuistio: Miten määritellä nuoren hyvinvointi, asettaa sille tavoitteet ja mittarit?

Lisätietoja

Katja Asikainen, vaikuttamistyön päällikkö
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
katja.asikainen@nuorisoala.fi
044 3141 324

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös