Uutiset

Nuorisotyöstä ja nuorten palveluista ei leikata tulevalla vaalikaudella, linjaavat kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta

Uutiset 27.3.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kysyi eduskuntapuolueiden kantoja nuorten hyvinvointia edistävän nuorisotyön ja nuorten palveluiden rahoittamisesta. 

Kahdeksan eduskuntapuoluetta yhdeksästä vastasi, ettei nuorisotyöstä eikä nuorten palveluista tule leikata, vaikka tulevalla vaalikaudella on painetta vähentää valtion menoja merkittävästi. Puolueet perustelevat rahoituksen turvaamisen tärkeyttä muun muassa kriisivuosien nuorten hyvinvoinnille aiheuttamilla vaurioilla, ennaltaehkäisevän työn yhteiskunnallisella merkityksellä sekä kasvavan eriarvoisuuden torjumisella. Lisäksi katsottiin, että nuorisotyöhön käytettävä summa – noin 80 miljoonaa euroa – on valtion budjetissa jo nyt melko pieni. 

Esimerkiksi kannatusmittauksia tällä hetkellä johtava kokoomus perustelee kantaansa seuraavasti: Lapset ja nuoret kärsivät erityisesti korona-ajan rajoituksista, kun koulut suljettiin ja harrastustoiminta keskeytyi. Korona-ajan jälkiä korjataan vielä pitkään ja olisi lyhytnäköistä leikata nuorisotyöstä ja nuorten palveluista tässä tilanteessa.

Puolueilta kysyttiin myös kuntien nuorisotyön valtionosuuksista. Nykyään kunnille maksettava valtionosuus on 4,46 euroa jokaista alle 29-vuotiasta kohti. Kolme puoluetta kasvattaisi valtionosuuksia, viisi pitäisi ne ennallaan. Perussuomalaiset olisi valmis pienentämään nuorisotyön valtionosuuksia. 

Muiden puolueiden linjoista poikkeavia kantojaan perussuomalaiset perusteli pääosin tarpeella uudistaa valtionavustusjärjestelmää, ei niinkään haluna leikata nuorilta. 

Kysely toteutettiin Webropolin kautta monivalintakyselynä, joka lähetettiin kokoomuksen, SDP:n, perussuomalaisten, vihreiden, keskustan, vasemmistoliiton, RKP:n, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja/tai puoluesihteereille helmikuussa. Puolueet pystyivät halutessaan perustelemaan vastauksensa. Kyselyyn vastasivat kaikki kyselyn saaneet puolueet.

Lue puolueiden nuorisotyön rahoitusta koskevat vastaukset kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös