Uutiset

Nuorten syrjäytyminen estetään kestävästi uudistamalla valtionhallinnon rakenteita – nuorisoalan kattojärjestö julkaisi esityksen tarvittavista muutoksista

Uutiset 20.2.2023

Nuorten hyvinvointia on alettava johtaa keskitetysti, esittää Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi tänään julkaistussa Askelmerkit nuorten hyvinvoinnin tavoitteelliseen ja keskitettyyn johtamiseen valtionhallinnossa -muistiossa. 

Tulevaisuuden Suomessa ei riitä osaavaa työvoimaa ja pärjääviä vastuunkantajia, jollei nykyisten nuorten sukupolvien hyvinvointia ja tulevaisuudennäkymiä paranneta viipymättä. Samalla on kyettävä luomaan malli, jolla taataan myös tulevien sukupolvien hyvinvointi. Tavoitteet voidaan saavuttaa merkittävällä lisäresursoinnilla, mutta kestävämpi ja kustannustehokkaampi tapa on muuttaa valtionhallinnon olemassa olevaa työnjakoa, organisaatioita ja toimintatapoja. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on esittänyt, että seuraavalla hallituskaudella nuorten hyvinvointia alettaisiin johtaa keskitetysti, sille asetettaisiin selkeät tavoitteet sekä mittarit ja sen rahoitusta alettaisiin ohjata vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti. Nyt julkaistussa taustamuistiossa selvitetään, miten tavoiteltu hallinnollinen muutos voitaisiin toteuttaa.

“Nuorten hyvinvointia edistävä politiikka jakautuu tällä hetkellä useaan ministeriöön. Jaettu vastuu on johtanut siihen, ettei millään taholla ole riittävää käsitystä nuorten hyvinvoinnin tai syrjäytymisen ehkäisyn kokonaisuudesta eikä päävastuuta sen edistämisestä. Kokonaiskuvan puute johtaa keskenään ristiriitaisiin politiikkatoimiin, ennustamattomiin lopputuloksiin ja tehottomuuteen. Epäonnistunut johtaminen näkyy lopulta nuorten jatkuvasti heikentyvänä hyvinvointina”, sanoo Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

“Nuorisotakuu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kunnianhimoisten tavoitteiden johtaminen ja saavuttaminen ei onnistu, kun vastuuta ja valtaa ei ota kukaan. Jo useilla hallituskausilla takuun toteuttamista on yritetty tuloksetta johtaa erilaisten neuvottelukuntien ja työryhmien muodossa. Vähintään yhtä heikoksi toimijaksi on valitettavasti osoittautunut tällä hallituskaudella käytössä ollut lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä. Mikä tuloksissa muuttuu ensi kaudella, jos toimintatavoissa, resursseissa ja rakenteissa ei muuteta mitään?”

Allianssin esityksessä nuorten hyvinvointia edistävät vastuualueet siirrettäisiin opetusministerin vastuulle opetus- ja kulttuuriministeriöön, jolloin ne asettuisivat luontevasti osaksi lapsen ja nuorten kasvun kaarta ja sen tukemista. Pääosin muutokset koskisivat OKM:n lisäksi työ-ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimintoja. 

Lisätietoja:

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös