Uutiset

Tanskan ja Suomen nuorisotyössä on paljon yhteistä

Uutiset 1.9.2023

Allianssin työntekijät matkasivat Kööpenhaminaan 22.-25.8. tutustumaan tanskalaiseen nuorisotyöhön ja  nuorisojärjestöihin. Vierailua isännöivät kollegamme sisärjärjestöstämme Dansk Ungdoms Fællesrådista (DUF), ja matkan osarahoitti nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä edistävä EU:n Erasmus+-ohjelma.

Matkan aluksi pääsimme vierailemaan Kööpenhaminan kaupungintalolla, jossa nuori kaupunginvaltuutettu Cille Hald Egholm esitteli meille rakennusta. Egholm kertoi meille Kööpenhaminan kaupunginvaltuuston toiminnasta sekä omasta työstään nuorena poliitikkona. Lisäksi tapasimme Kööpenhaminan nuorisovaltuuston ja Tanskan nuorisovaltuustojen verkoston Netværket af Ungdomsråd (NAU).

Opimme esimerkiksi, että Tanskassa nuorisovaltuustoja tai muita nuorten vaikuttajaryhmiä ei ole kirjattu lakiin toisin kuin Suomessa. Toisaalta yhteistä maiden välillä on se, että eri kuntien nuorisovaltuustojen välillä on keskenään paljon eroja – joissakin kunnissa nuorisovaltuustoilla esimerkiksi on läsnäolo- ja aloiteoikeus valtuustossa, kun taas toisissa mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon ovat hyvin kapeat. 

Verkostoja pohjoismaisten kollegojen kanssa

Matkalla tutustuimme sisarjärjestömme, Tanskan kansallisen nuorisokomitean DUF:n työhön. Kuulimme DUF:n historiasta ja arvoista sekä heidän toimintansa painopisteistä. Merkittävin ero DUF:n ja Allianssin välillä on, että Allianssista poiketen DUF on nimenomaan nuorisojärjestöjen kattojärjestö, kun taas Allianssi edustaa koko nuorisoalaa – nuorisojärjestöjen ja järjestöissä tehtävän nuorisotyön lisäksi siis myös kuntien ja seurakuntien nuorisotyötä. Lisäksi DUF:lla on erilainen asema valtionavustusten suhteen. DUF myöntää eteenpäin valtionavustuksia nuorisojärjestöille, kun taas Suomessa valtionavustukset myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisäksi vierailimme kahdessa DUF:n jäsenjärjestössä, joissa tehdään työtä nuorten hyväksi eri tavoin. Sind Ungdom on mielenterveysjärjestö, joka auttaa mielenterveyshaasteiden kanssa painivia nuoria erilaisten vapaaehtoisryhmien avulla. Bifrost puolestaan on järjestö, joka tekee nuorisotyötä roolipeliharrastuksen ympärillä laajasti eri puolilla Tanskaa. Vierailut tarjosivat upean katsauksen käytännön nuorisotyöhön Tanskassa. 

Kaiken kaikkiaan opintomatka tarjosi meille arvokkaan mahdollisuuden reflektoida omaa työtämme ja peilata sitä toisessa maassa tehtävään työhön. Lisäksi saimme uusia ajatuksia siitä, mitä voisimme omassa toiminnassamme tehdä toisin ja kehittää. Tässä muutamia ajatuksiamme matkasta ja sen tarjoamista oivalluksista.

”Olisi kiinnostavaa tehdä omaa työtä entistä näkyvämmäksi myös kansainvälisessä kontekstissa. Meillä tehdään Suomessa paljon sellaista, josta oikeasti riittäisi kerrottavaa ja ammennettavaa myös muualle maailmalle.”

”Opintomatkan anti omaan työhöni oli verkostoituminen DUF:n kollegoiden kanssa sekä ymmärrys siitä, että Tanskan julkinen hallinto panostaa vahvasti nuorisotyöhön. Lisäksi arvostin hyviä keskusteluja Allianssin kollegoiden kanssa.”

Olemme järjestäneet tänä vuonna aikaisemmin kaksi nuorisoalan toimijoille avointa Erasmus+-opintomatkaa Barcelonaan ja Amsterdamiin. Tulevien opintomatkojen hakulomakkeet julkaistaan tapahtuma- ja koulutuskalenterissamme syksyn aikana. 

Lisätietoja Allianssin järjestämistä opintomatkoista antaa

Tuija Kautto, palvelujohtaja 

tuija.kautto@nuorisoala.fi 

044 416 5212

Katso myös