Allianssi kannattaa avoimuusrekisterin perustamista

Lausunnot 6.2.2022

Avoimuusrekisterin perustaminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi.

Parlamentaarinen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ehdottavat säädettäväksi uuden avoimuusrekisterilain, jossa vaikuttamistoimintaa ja siihen liittyvää ammattimaista neuvontaa harjoittavat tahot velvoitetaan rekisteröitymään sähköiseen avoimuusrekisteriin ja ilmoittamaan harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta kaksi kertaa vuodessa annettavalla toimintailmoituksella.

Rekisteristä löytyvillä tiedoilla kansalaiset sekä vaikuttamistoiminnan kohteet saisivat jatkossa kattavammin tietoa valtion tason päättäjiin vaikuttavista toimijoista. Tämä auttaa arvioimaan päätösten syntyä ja niiden taustalla olevia intressejä. Julkaisemalla ajantasaista tietoa lobbauksesta voidaan osoittaa lobbauksen olevan keskeinen ja tärkeä osa demokraattista järjestelmää.

Avoimuusrekisterin rekisterinpitäjäksi ehdotetaan Valtiontalouden tarkastusvirastoa. Rekisteri otettaisiin ehdotuksen mukaan käyttöön 2023 aikana.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kannattaa avoimuusrekisterin perustamista ja sen ulottamista koko valtionhallintoon. Rekisteri lisää päätöksenteon avoimuutta ja vahvistaa osaltaan demokratiaa Suomessa.

Haluamme kiinnittää valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden huomion erityisesti siihen, että ilmoitusvelvollisuuden tai muiden rekisteriin liittyvien hallinnollisten toimien käytännön toteutuksen on oltava tosiasiallisesti mahdollista myös vähäisillä resursseilla toimiville tahoille. Työläs ja monimutkainen järjestelmä karsisi vaikuttamisen mahdollisuuksia niiltä, joilla on jo valmiiksi heikommat lähtökohdat vaikuttaa päätöksentekoon: esimerkiksi nuorilta, monilta vähemmistöiltä ja pieniltä kansalaisjärjestöiltä.

Lisätietoja

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@alli.fi

Katso myös