Ehdotus rahapelituottojen edunsaajien uudeksi rahoitusmalliksi

Lausunnot 14.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön nykyisten edunsaajien edustajien ehdotus rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettavan toiminnan uudeksi rahoitusmalliksi


Uusi rahoitusmalli: normaali budjettimenettely

Nykyisten edunsaajien määrärahat katetaan yleisestä budjetista – ei rahapelituotoista. Tällöin rahapelaamisen ja toimintojen välille ei jää keinotekoista kytköstä.

Vakautta ja ennustettavuutta lisätään parlamentaarisella yhteisymmärryksellä nykyisten edunsaajatahojen rahoitustasoista. Nykyisten edunsaajien rahoituksen lähtötaso määritetään keskimääräisen rahoituksen mukaisesti laskien vuosivälillä 2014-2019 (aika ennen koronaa).

Jatkossa määrärahatasot päätetään valtion normaalissa budjettiprosessissa. Näin taso perustuu poliittisesti harkittuun yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Jakosuhteita ja jakosuhdelakia ei tarvita tässä uudessa rahoitusmallissa. Tämä lisää mallin selkeyttä.

Veikkaus tulouttaa yleiskatteeseen. Edellä mainituista syistä Veikkauksen tuloutusta ei ole tarve korvamerkitä eikä mitään edunsaajien koontimomenttia tarvita. Tarvetta ei ole myöskään kansalaisjärjestötoiminnan avustuskeskukselle. Myös tässä suhteessa malli olisi selkeä.

7.12.2021

Pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA

Toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea


Avainsanat:

Katso myös