Uutiset

Allianssin kevätkokous päivitti nuorisoalan vaikuttamistyön tavoitteet ja nimesi vaalivaliokunnan

Uutiset 18.5.2022

Nuorisoalan toimijat kokoontuivat yhteen kattojärjestönsä Allianssin kevätkokoukseen tiistaina 17.5.2022 Allianssi-talolle. Uusi nuorisoasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen piti kokouksessa tervehdyksen, jossa hän korosti ministerillä olevan tärkeä tehtävä siinä, että hän voi antaa toivon näkökulman nuorille. 

“Se tunne, että maailmaa voidaan muuttaa. Haluan, että se tunne on jokaisella suomalaisella nuorella”, ministeri Honkonen sanoi. 

Kokouksessa puhetta johtivat ja nuijaa paukuttivat kansanedustaja Bella Forsgrén sekä kirkkohallituksen Jumalanpalvelus- ja kasvatusyksikön johtaja Jarmo Kokkonen

Edustettuna oli 38 Allianssin jäsenorganisaatiota ja kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 asiakirjat sekä valittiin vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Vaalivaliokuntaan valittiin: 

  • Jari Nieminen, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (pj)
  • Camilla Elgland, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
  • Kaisa Kahra, Lasten ja nuorten keskus
  • Noora Luukka, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI & Suomen Lukiolaisten Liitto
  • Joonas Pulliainen, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
  • Aleksi Sandroos, Suomen Keskustanuoret & Keskustaopiskelijat
  • Kalle Virtanen, Sosialidemokraattiset nuoret

Vuosi 2021 jatkui koronapandemian vaikutuksessa

Kevätkokous vahvisti myös vuotta 2021 raportoivat asiakirjat eli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Läpileikkaavana teemana vuonna 2021 oli edelleen koronapandemia, joka vaikutti merkittävästi tilaisuuksien toteutustapaan, etäjärjestelmien ja -kulttuurin kehittämiseen, työhyvinvointiin ja etenkin NUORI2021 -suurtapahtuman siirtämisen myötä Allianssin talouteen. 

Toiminnan jäntevöittäminen jatkui, kun Nuorisotiedon kirjasto siirtyi HUMAKin ylläpidettäväksi, Allianssi-talosta luopuminen nytkähti liikkeelle sekä vaikuttamis-, kumppanuus- ja jäsentyön kokonaisuuksia resursoitiin paremmin. Vaikuttamistyössä onnistuimme hyödyntämään ajankohtaista tilannetta ja keskustelua erityisesti nuorten koronan takia heikentyneen hyvinvoinnin esiin nostamisessa sekä Veikkauksen ja edunsaajien kytköksen purkamisessa. 

Toiminnan tietoperustaisuutta kasvatettiin toteuttamalla erilaisia kyselyitä ja selvityksiä. Näitä hyödynnettiin sekä oman toiminnan suuntaamisessa että nuorisoalan yhteisessä vaikuttamistyössä. Tarkemmin vuoden aikaansaannoksiin voit tutustua vuotta kokoavassa toimintakertomuksessa

Alan yhteinen tavoiteohjelmaprosessi antoi vauhtia eduskuntavaalivaikuttamiseen

Tavoiteohjelma luo nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyölle päätavoitteet ja raamit. Allianssin historian ensimmäinen tavoiteohjelma hyväksyttiin käyttöön kevätkokouksessa 2019. Tämän jälkeen tavoiteohjelmaa on päivitetty joka kevät yhdessä jäsenten kanssa. 

Ohjelmaprosessissa oli tällä kertaa kaksi näkökulmaa: itsestään selvästi siis Allianssin pidemmän aikavälin tavoitteiden päivittäminen, mutta myös nuorisoalan eduskuntavaalitavoitteiden pohjan rakentaminen. Osana tätä prosessia järjestettiin kolme kaikille jäsenyhteisöille avointa työpajaa, joissa kuultiin jäsenten näkemyksiä keskeisistä nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. 

Ohjelmaprosessi itsessään toteutti Allianssin strategisia tavoitteita, eli nuorisoalan osallisuutta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ohjelma pohjaa tutkittuun tietoon ja tarjoaa sekä näkymän nykytilaan että myös konkreettisia ratkaisuja. 

Tutustu koko päivitettyyn tavoiteohjelmaan.


Avainsanat:

Katso myös