Osallistuva budjetointi voi lisätä kunnan asukkaiden kiinnostusta päätöksentekoon ja kasvattaa äänestysaktiivisuutta

Blogit 24.5.2021

Konkreettinen tapa vahvistaa nuorten osallisuutta kunnan päätöksentekoon on antaa nuorille mahdollisuus vaikuttaa kunnan budjettiin. Silti vain harvassa kunnassa käytetään osallistuvaa budjetointia. Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan vielä vuonna 2018 vain 12 prosenttia kunnista oli kokeillut osallistuvaa budjetointia. Myös päätettävien määrärahojen osuudessa ja alaikäisten nuorten mahdollisuuksissa osallistua on isoja alueellisia eroja.

Tilanne on tämä siitäkin huolimatta, että osallistuva budjetointi tutkitusti toimii. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan nuorille suunnattu osallistuva budjetointi on hyvä tapa voimaannuttaa sellaisia nuoria, joita vaikuttaminen ei ole muuten kiinnostanut. Kansainvälisesti on nähty myös kiinnostavia tuloksia siitä, miten osallistuva budjetointi on lisännyt asukkaiden kiinnostusta paikalliseen päätöksentekoon ja kasvattanut äänestysaktiivisuutta. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan osallistuva budjetointi oli lisännyt kaupungin asukkaiden äänestysaktiivisuutta keskimäärin 8,4 %.

Erityisesti nuorten kohdalla on tärkeää, että kunnan asioihin saa osallistua vaalien välissäkin. Kuntalaki takaa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuden osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. “Kyllähän kuka tahansa voi tulla seuraamaan valtuuston kokousta lehtereille” ei riitä, vaan osallisuus vaatii aktiivista edistämistä. Osallistuvassa budjetoinnissa nuorten pitää päästä suunnittelemaan käyttökohteita yhdessä kunnan virkahenkilöiden ja päätöksentekijöiden kanssa, sekä äänestämään lopputuloksesta.

Osallisuuspuheeseen peräänkuulutan korulauseiden sijaan konkretiaa. Yhdelläkään kunnalla Suomessa ei ole estettä hyödyntää osallistuvaa budjetointia lasten ja nuorten kuulemisessa.

Osallistuvaan budjetointiin löytyy jo paljon tukea ja tietoa. Lue lisää Kuntaliiton osallistuvan budjetoinnin oppaasta: https://lab.fi/sites/default/files/2020-02/osallistuvabudjetointi_ebook_0.pdf

Tutustu nuorisoalan kuntavaalitavoitteisiin tarkemmin!

Virva Viljanen

Kirjoittaja työskentelee Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntijana ja pohtii työssään nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä suunnitteluun.

virva.viljanen@alli.fi

Avainsanat:

Katso myös