Euroopan tulevaisuuden visiota muovataan – helpot vinkit, joilla nuorten ääntä saadaan kuuluviin

Blogit 10.5.2021

Nuoret ovat tutkitusti EU-myönteisin kansanosa meillä Suomessa – saavatko he vaikuttaa siihen, millainen unioni meillä on tulevaisuudessa? Ainakin Euroopan tulevaisuuskonferenssissa nuorille on luvattu keskeinen rooli. Mutta toteutuuko se? Se näyttäisi riippuvan myös sinusta ja minusta.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on EU-toimielinten yhdessä lanseeraama prosessi, jossa kootaan kaikkien EU-kansalaisten, erityisesti nuorten, ajatuksia EU:n tulevaisuuden suunnasta. Vuoden mittainen keskustelu käynnistettiin virallisesti eilen, Eurooppa-päivänä 9.5.2021.

Konferenssin teemat ovat:

  • ilmastonmuutos ja ympäristö
  • terveys
  • vahvempi ja oikeudenmukaisempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys
  • EU:n rooli maailmassa
  • arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus
  • digitaalinen muutossiirtymä
  • eurooppalainen demokratia
  • muuttoliike
  • koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu
  • muut esille nousevat aiheet

Konferenssin perustamisjulistuksessa nuoret ovat ainoa erikseen mainittu kohderyhmä. Siksi on tärkeää, että tietoa konferenssista levitetään laajasti ja että nuorisoalan toimijat kiinnittyvät prosessiin.

Tärkeä osa tulevaisuuden visioinnista tapahtuu juuri avatun monikielisen verkkoalustan kautta, jossa kansalaiset voivat jakaa ehdotuksia ja antaa toistensa ehdotuksiin palautetta, ilmoittaa ja löytää kuulemistapahtumia sekä nostaa esille uusia aiheita. Käytännössä kuka tahansa tai mikä tahansa taho voi ilmoittaa alustalle tilaisuuden – äärimmäisen tärkeää on muistaa raportoida sen tulokset! Lisäksi yksittäisiä ideoita voi postata alustalle. Näitä näkemyksiä käytetään konferenssin myöhempien osien, kuten kansalaispaneelien ja täysistunnon, valmistelussa. Täysistunnon loppupäätelmät toimitetaan Euroopan komissiolle, parlamentille ja neuvostolle, jotka sitoutuvat edistämään päätelmien toteutumista.

Konferenssilla on myös muita ulottuvuuksia – kokonaisuuden palaset alkavat hiljalleen loksahdella paikoille sitä mukaa, kun EU:n instituutiot työstävät tulevaisuuskonferenssia kohti detaljitasoa.

Onkohan koskaan missään järjestetty näin pitkää ja monitahoista konferenssia?

Ja tärkeimpänä – miten tähän kaikkeen nyt pääsevät nuoret ja nuorisoalan toimijat mukaan? Tässä muutama käytännön vinkki:

1. Oletko joka tapauksessa järjestämässä tapahtumaa, jossa käydään keskustelua jostakin konferenssin teemasta tai jossa on muuten tulevaisuusnäkökulma mukana?

Ilmoita tilaisuutesi mukaan verkkoalustalla! Kirjaa ylös tilaisuuden keskusteluissa esitetyt ideat tai päätelmät ja raportoi ne alustalle. Ilmoitamme alustalle esimerkiksi Allianssin kevätkokouksen 20.5.2021, ja raportoimme sen jälkeen jäsentemme hyväksymän, päivitetyn tavoiteohjelman verkkoalustalla!

2. Järjestä tilaisuus ihan varta vasten ja omista tunti tai vaikka koko päivä Eurooppamme paremman tulevaisuuden visioinnille.

Eikö mikään tilaisuus tunnu sopivan muottiin? Voit järjestää (verkko)seminaarin, työpajan, paneelin, väittelyn tai vaikka olohuonehengailun, jossa keskustellaan mielestäsi tärkeästä aiheesta.

3. Onko sinulla tai taustayhteisölläsi timanttisia ajatuksia jo valmiina?

Politiikkapaperi, kannanotto, vahva mielipide tai kehittämiskelpoinen ajatuksen puolikas – käy postaamassa ne verkkoalustalle! Itse ajattelin syöttää järjestelmään viimevuotisen Nuorten EU-huippukokouksen julkilausuman ehdotuksia.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi saattaa ensi ajatuksena tuntua kaukaiselta, monimutkaiselta ja byrokraattiselta – uskon kuitenkin, että kankean kevään jälkeen ajatukset lähtevät lentoon kuin muuttolinnut ja visiot puhkeavat kukkaan! Mitä useampi meistä eurooppalaisista osallistuu keskusteluun tai vaikka vain kommentoi ja kannattaa muiden ideoita, sitä parempi tulevaisuus EU:lle saadaan aikaiseksi!

Erityisesti kannan huolta siitä, löytävätkö nuoret tiensä keskusteluun. Esitänkin kainon toiveen kaikille Allianssin jäsenorganisaatioille ja muille nuorten kanssa työskenteleville, että pohdit yllä olevien kolmen ehdotuksen pohjalta, miten voisitte olla mukana.

Kaipaatko lisää tietoa ja ajatustenvaihtoa? Allianssi järjestää yhdessä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston ja Eurooppanuorten kanssa 12.5. klo 9.00 etätilaisuuden, jossa jaetaan tietoa ja keskustellaan ideoista, kuinka nuorten ja nuorisoalan toimijoiden ääni kuuluisi Euroopan tulevaisuuskonferenssissa. Ilmoittaudu mukaan täällä: www.lyyti.in/Euroopan_tulevaisuuskonferenssi_05_2021

Kaisa Larjomaa

Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

Kirjoittaja on eurofiili ja vasta-alkanut kotipuutarhuri, joka rakastaa lavealla pensselillä visiointia sekä odottaa innolla taimien ulos istuttamista.

Kaisa Larjomaa
Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

Kirjoittaja on eurofiili ja vasta-alkanut kotipuutarhuri, joka rakastaa lavealla pensselillä visiointia sekä odottaa innolla taimien ulos istuttamista.


Avainsanat:

Katso myös