Karoliina Kähönen: Nuorten ääni on otettava vakavasti

Blogit 15.2.2023

Liian moni nuori voi tällä hetkellä huonosti. Masennusta, yksinäisyyttä, uupumista ja merkityksettömyyden tunnetta koetaan enemmän kuin koskaan. Nuorten asiat on otettava vakavasti.

Tutkimuksen mukaan kolmasosa 20–29-vuotiaista nuorista aikuisista kokee elämänsä merkityksettömäksi ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi. Tuore kouluterveyskysely osoittaa, että suomalaiset tytöt voivat huonoimmin kuin kertaakaan viiteentoista vuoteen. Vain joka kymmenellä nuorella hyvinvoinnin taso on pysyvä varhaisnuoruudesta aikuisuuteen. Hyvinvointi muuttuu suurimmalla osalla yläkoulun ja lukion aikana.  Sekä peruskoulun että lukion tyttöjen koulu-uupumuksen taso on korkeampi kuin koskaan. Pojilla koulu-uupumus oireilee esimerkiksi negatiivisena suhtautumisena koulunkäyntiin ja kyynisyytenä.

Pitkään kestänyt uupuminen tai kyynisyys koskettaa nuoren koko elämää. Ne johtavat helposti masennukseen, ahdistukseen ja siihen, ettei yhteiskuntaan koe tunnetta luottaa. Liian kovat paineet suoriutumisesta ja siitä tunteesta, että ”millainen mun pitää olla”, eivät anna tilaa hengähtää ja olla oma itsensä.

On paljon asioita, jotka koskettavat jokaista. Esimerkiksi koulunkäynti, läheiset, terveys, työ ja tulevaisuuden suunnitelmat. On tärkeää, että tulevat päätöksentekijät tekevät sellaisia ratkaisuja, jotka antavat mahdollisuuksia. Jokaiselle.

Nuorten hyvinvointiin tulee panostaa. Apua on saatava silloin kuin nuori sitä tarvitsee. Riittävillä resursseilla voidaan vaikuttaa siihen, että jokaisesta nuoresta pidetään kiinni. Yhteiskunnassamme jokaisen nuoren tulisi kokea, että hänet hyväksytään sellaisena kuin on.  Jokaisen tunne siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä ja mihin voi vaikuttaa, lähtee omista kokemuksista. Ja jokaisen tunne on aina oikea.

Moni nuori haluaa vaikuttaa, jos annetaan mahdollisuus. Ilmastonmuutos on oivallinen esimerkki. Se on keskeinen kysymys tulevaisuutta ajatellen ja ratkaistavissa vain, jos kaikilla on mahdollista osallistua keinojen pohtimiseen. Ei riitä että vain osa meistä osallistuu. Mitä paremmin pystymme yhteistyöhön sitä parempi on yhteinen tulevaisuutemme.

Onneksi elämme yhteiskunnassa, jossa jokaisella äänellä on merkitystä. Nuoret ovat tulevaisuus. Muista, että politiikka vaikuttaa jokapäiväiseen elämääsi ja sen takia politiikasta on pidettävä huolta. Siihen voi vaikuttaa. Niin päättäjä kuin äänestäjä.

Puoluejohtajien blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit helmikuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Karoliina Kähönen

Kirjoittaja on Liike Nytin varapuheenjohtaja.

Katso myös