Miisa Tervala: Nuorisoalan haasteet ovat yhteisiä

Blogit 24.11.2022

Varapuheenjohtajaksi valitun Miisa Tervalan ehdokaspuhe syyskokouksessa 23.11.2022.

Arvon puheenjohtaja ja syyskokous. Rakkaat ystävät.

Mun nimi on Miisa Tervala, ja jos ei vielä tunneta, niin mä olen 23-vuotias vaikuttaja ja edunvalvonnan asiantuntija, ja mä toimin opiskelijoiden mielenterveysjärjestö Nyyti ry:n puheenjohtaja.

Mä olen toiminut nuorisoalalla nyt neljä vuotta, seitsemässä eri Allianssin jäsenjärjestössä. Aloitin opiskelijajärjestöistä, joiden kautta päädyin aika nopeasti poliittisiin järjestöihin ja sitten vielä sote-alan järjestöihin, joissa nyt pääasiallisesti toimin. Aloitin tänä vuonna myös työt nuorisoalalla. Näiden vuosien aikana olen ymmärtänyt jotain: vaikka nuorisoala onkin laaja ja moninainen, haasteemme ovat silti pitkälti yhteisiä. Varmasti lähes kaikki läsnäolijat pystyvät allekirjoittamaan seuraavat toteamat: rahoitusta on vaikea saada, resurssit ovat vähäiset ja meidän tekemä työ ei saa ansaitsemaansa arvostusta. Kamppailemme näiden haasteiden kanssa kaikki omilla tahoillamme, mutta ne voivat myös yhdistää meitä. Tässä on mielestäni Allianssin tärkein tehtävä ja toiminnan ydin: löytää ratkaisut meidän yhteisiin ongelmiin ja tehdä selväksi nuorisoalan merkitys.

Tämän saavuttaaksemme meidän on vahvistettava Allianssia ja tehdä siitä nimensä arvoinen: koko nuorisoalaa yhdistävä ja edustava järjestö, joka meidän yhteisellä äänellämme ajaa nuorisoalan ja nuorten asiaa. Tämä vaatii ponnistuksia sekä jäsenjärjestöiltä että Allianssilta. Jäsenistössä on aivan valtava määrä osaamista ja asiantuntijuutta, jota tulee vastaisuudessa hyödyntää paremmin ja aktiivisemmin Allianssin vaikuttamistyössä. Allianssin taas tulee tehdä parhaansa, että myös kunnissa ja seurakunnissa nähdään Allianssiin toiminta hyödyllisenä ja heitäkin edustavana, sekä heidän tarpeitaan palvelevana. 

Ensi vuonna käydään eduskuntavaalit. Vaalivuosi tarkoittaa järjestöille vaikuttamisen paikkoja, mutta myös epävarmuutta. Me ei voida tietää, minkälainen on Suomen seuraavan hallituksen kokoonpano, tai minkälaista nuorisopolitiikkaa tämä hallitus tulee tekemään. Sitä suuremmalla syyllä meidän pitääkin panostaa vaalivaikuttamiseen sekä ennen vaaleja että niiden jälkeen. Nämä vaalit ovat sekä nuorille että nuorisoalalle monella tapaa ratkaisevat. Seuraavalla hallituskaudella päätetään, taataanko nuorisoalalle jatkuva, ennakoitava rahoitus. Seuraavan neljän vuoden aikana päätetään myös, miten koronakriisin jäljet hoidetaan, vai hoidetaanko, ja miten meneillään olevat, uudet kriisit, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tai energiakriisi ja inflaatio ratkaistaan. Näissä vaaleissa päätetään myös, ratkaistaanko nuorten mielenterveyskriisiä. 

Mielenterveys ei ole muista asioista tai kriiseistä irrallinen asia, vaan mielenterveys on yksi elämän tukipilareista. Se kannattelee kaikkia muita elämämme osa-alueita, ja antaa resilienssiä kohdata näitä muita kriisejä. Kun mielenterveys horjuu, myös koulunkäynti, työt, fyysinen terveys ja sosiaalinen elämä kärsivät. Mielenterveyskriisissä ei siis ole kyse vain nuorten henkisestä hyvinvoinnista, vaan koko nuorten elämästä ja tulevaisuudesta. Siksi uskallan sanoa, että nyt jos koskaan Allianssin johtoon tulisi saada mielenterveysjärjestöjen osaamista ja näkökulmaa. Allianssi on ottanut mielenterveyden keskeiseksi teemakseen eduskuntavaaleissa, ja vaatii esimerkiksi nuorten hyvinvoinnin tavoitteellista johtamista. Allianssin visio kuuluu: ”Nuoret voivat hyvin ja ovat osallisia sekä yhdenvertaisia yhteiskunnassa.” Vain ratkaisemalla mielenterveyskriisin voimme edes yrittää toteuttaa tämän vision. 

Lopuksi haluan puhua jostain hyvin ajankohtaisesta. Eilen julkaistussa opinnäytetyössä on selvitetty nuorten vaikuttajien hyvinvointia. Tulosten mukaan yli 20 % vaikuttajanuorista kokee voivansa huonosti tai erittäin huonosti. Me vaikuttajat ei olla immuuneja mielenterveyden ongelmille, ja kun ajamme mielenterveyden asiaa, tulee meidän pitää huolta myös omasta jaksamisestamme. Tämä tutkimustulos ei tullut varmasti kenellekään yllätyksenä, jonka takia mun mielestä on korkea aika että tunnistamme tämän ongelman, ja lähdemme rohkeasti etsimään tähänkin ratkaisuja, kuten tukipalveluita, vertaisuutta ja avoimia keskusteluja aiheesta. Emme voi pitää huolta muista jos emme ensin pidä huolta itsestämme. 

Mä seison tässä nuorten takia. Mä oon ehdolla, koska olen valmis tarttumaan toimeen, ja antamaan kaikkeni nuorisoalan, ja etenkin nuorten puolustamiseen.

Miisa Tervala

Allianssin varapuheenjohtaja 2023-2024

Katso myös