Riikka Purra: Politiikka on välttämätöntä

Blogit 28.2.2023

Perussuomalaiset haluaa puhua kansan kielellä kansaa eniten koskettavista asioista. Saamme usein kiitosta siitä, että puhumme ymmärrettävästi ja vastaamme kysymyksiin. Ymmärrettävän kielen pitäisi olla politiikan lähtökohta. Tietenkin monet asiat ovat monimutkaisia, mutta koskaan monimutkaisuutta ei helpota se, että käyttää pienelle joukolle avautuvaa ”ammattikieltä” tai jaarittelee sanomatta mitään. Maailmaan mahtuu kyllä puhetta, mutta kun ihmisellä on oikeasti sanottavaa, häntä jaksaa jopa kuunnella. 

Kysymyksiin vastaamattomuus on poliitikon ammattitauti, mutta sitäkin perussuomalaiset haluaa välttää. Jos kysymys on niin hankala, että siihen ei osaa vastata, sekin on parempi sanoa – sen sijaan, että pitää vastaanottajia tyhminä ja sepittää monologin, joka ei sano mitään, mutta jossa on paljon sanoja.

Median tehtävä on panna poliitikot koville ja saada heidät vastaamaan kysymyksiin. Valitettavasti tämä ei useinkaan toteudu. Medialla on omat intressinsä ja se rakastaa konflikteja ja vastakkainasetteluja enemmän kuin oikeaa tietoa, perehtymistä ja paneutumista. Jos monimutkaiseen kysymykseen on aikaa vastata vain 15 sekuntia ja koko ajan vastauksen aikana pitää vielä pelätä, että kilpailija vie puheenvuoron, ei voi syntyä mitään kovin perusteellista. Media lisää politiikan henkilöitymistä ja imagokeskeisyyttä sekä voimistaa asioiden liiallista yksinkertaistusta.

Perussuomalaisille Suomi, suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri ovat arvokkaita, ja näemme kaiken politiikan lähtökohtana kansallisen edun varmistamisen. Meidän mielestämme oma maamme, sen kulttuuri ja kieli ovat voimakkaasti puolustamisen arvoisia. Se ei tarkoita, että muut maat tai kansat tai ihmiset olisivat jotenkin vähemmän arvokkaita. Meille, suomalaisille poliitikoille, tärkein ja ensiarvoisin asia löytyy kuitenkin tästä maasta. Kukaan muu ei sitä puolusta ja sen etua aja kuin suomalaiset itse. 

Perussuomalaiset on saanut muista puolueista selkeästi eroavalla ohjelmallaan vaaleissa äänestämään monia sellaisia kansalaisia, jotka eivät muuten äänestäisi ollenkaan. Meillä on johdonmukainen linja, selkeät ja avoimet tavoitteet, joista puhumme mielellämme. Eroamme puoluekentässä muista puolueista, vaikka totta kai meillä on eri puolueiden kanssa myös yhteisiä kantoja.

Ennen kuin perussuomalaiset löi itsensä puoluekentällä kunnolla läpi, moni valitti, että kaikki puolueet näyttävät ja kuulostavat samalta. Perussuomalaiset palautti politiikan politiikkaan. Vaikka politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, on se myös määritelmällisesti erilaisten intressien sovittelua. Jos kaikki olisivat samaa mieltä, politiikkaa ei tarvittaisi. Politiikassa on yleensä aina jonkinlainen konflikti. Aina se ei ole näkyvissä.

Äänioikeuden käyttäminen on tärkeää, sillä poliittisten päättäjien työnantaja on Suomen kansa, ei kukaan muu. Tämän päivän nuoret luovat tulevaisuuden Suomen, jolloin yhteiskunnallinen kiinnostuneisuus jo nuorella iällä palvelee maamme etua. Kannustan kaikkia koululaisia ja opiskelijoita ottamaan selvää eri puolueiden tavoitteista ja arvoista ja äänestämään Nuorten vaaleissa!

Puoluejohtajien blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit helmikuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Riikka Purra

Kirjoittaja on Perussuomalaisten puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Katso myös