Sanna Immonen & Eevi Harju: Luodaan turvallisempia kohtaamisia vuoden jokaisena päivänä

Blogit 28.6.2022

Helsinki Pride -tapahtuman teema on tänä vuonna Kohtaamisia. Setan nuorisotyön Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hankkeessa turvalliset kohtaamiset ovat toiminnan keskiössä. Jokaisella meistä on vastuu ympäristömme turvallistamisesta ja jokainen meistä voi muuttaa toimintatapojaan tiedostavammaksi ihmisten moninaisuuden osalta. Helsinki Pride -tapahtuman tämän vuoden teema viestiikin siitä, että jokainen meistä uskaltaisi kohdata myös omat, tiedostamattomat ennakkoluulonsa – niiden tunnistaminen on ensimmäinen askel myös yhdenvertaisuuden edistämiseen meidän kaikkien elämässä.

Kaikki meistä ovat kuulleet koulujen käytävillä tai urheilukatsomossa homottelua, neidittelyä tai muuta homo- ja transfobista huutelua, vaikka se ei kohdistuisikaan itseen. Aikuiset näyttävät tässä ikävää esimerkkiä, jota lapset ja nuoret toistavat. Suurimmalle osalle meistä on itsestään selvää, ettei kenenkään sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ole vitsin aihe, mutta yhä tänäkin päivänä toisen ihmisen identiteettiä käytetään solvaavana sanana. Esimerkiksi homottelu eli homo-sanan käyttäminen haukkumasanana viestittää, että seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuus on ei-toivottua ja vähempiarvoisempaa kuin heterous.

Nuorten itsensä mukaan sateenkaarinuoriin kohdistuva vihapuhe aiheuttaa pahaa oloa ja ahdistusta, mutta he kertovat myös turtuvansa vihapuheeseen.

”Se tekee hyvin turvattoman olon. Tämmöinen käyttäytyminen ei rohkaise ihmisiä ilmaisemaan itseään yhtä vapaasti, kuin haluaisi. Muakin pelottaa tulla kaapista ulos just tämmöisen huutelun ja slurrien heittelyn takia.”

– Verkkonuorisotalo Loisteen nuori

Homo- ja transfobia – mistä onkaan kyse?

Homo- ja transfobia on tosiasioihin perustumatonta vihaa ja pelkoa, joka kumpuaa vahingollisista stereotypioista ja ennakkoluuloista, aivan kuten rasismikin. Homofobiaa kohtaavat niin lesbot, bi- ja panseksuaalit kuin vaikkapa aseksuaalit sekä muut seksuaalisuudeltaan moninaiset ihmiset.

Homofobia näyttäytyy arjessa seksuaaliselta suuntautumiseltaan moninaisten ihmisten syrjintänä. Seksuaalinen suuntautuminen kertoo, keihin ihminen kokee seksuaalista vetovoimaa, kun taas romanttinen suuntautuminen puolestaan kuvailee, keitä kohtaan henkilö tuntee romanttista vetovoimaa. Romanttinen vetovoima ei välttämättä ole sidoksissa seksuaaliseen vetovoimaan, ja siksi moni ihminen määritteleekin oman seksuaali-identiteettinsä sekä seksuaalisen että romanttisen suuntautumisen kautta. On myös tärkeää muistaa, etteivät kaikki ihmiset tunne romanttista tai seksuaalista vetovoimaa ollenkaan, tai vain vähän tai vain tietyissä olosuhteissa. 

Transfobia puolestaan kohdistuu sukupuoleltaan moninaisiin ihmisiin, jotka eivät mahdu yhteiskunnan asettamaan binäärinormiin eli sukupuolen kaksijakoiseen miehen ja naisen muottiin. Sukupuoli on kuitenkin paljon moninaisempi ilmiö, joka koostuu henkilön sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon sukupuolitetuista piirteistä. Transfobiaa voi siis kohdata vaikkapa itsensä muunsukupuoliseksi määrittelevä henkilö, jonka maskuliininen pukeutuminen ja feminiininä yleisesti pidettävä meikkaus ei istu yhteiskunnassa vallitseviin sukupuolinormeihin.

Sateenkaarinuorten turvallisempien kohtaamisten vinkkilista

  • Kun oletat, oleta moninaisuutta niin seksuaaliseen suuntautumiseen kuin sukupuoleen liittyen. 
  • Käytä neutraalia kieltä. Puhu kumppaneista, puolisoista, nuorista ja huoltajista, kunnes tiedät miten nämä ihmiset määrittelevät itsensä.
  • Käytä henkilön itsensä sinulle kertomaa nimeää ja unohda mahdollinen deadname, ja/tai virallisiin asiakirjoihin merkitty nimitieto. 
  • Kohtaa henkilö hänen itse määrittelemässään sukupuolessa. Jos välttämättä tarvitset tietoa henkilön sukupuolimääritelmästä, kysy sitä häneltä itseltään sensitiivisesti.
  • Mieti, tarvitsetko edes tietoa henkilön sukupuolesta tai mitä teet sillä tiedolla? Entä tuoko hänen seksuaalisen suuntautumisensa määritelmä jotain lisäarvoa? Huomioi vähemmistöstressi. Voit myös pohtia kuinka monesti olet kysynyt, että miksi joku on hetero, tai että milloin hän tiesi olevansa cissukupuolinen. 

Homofobia ja transfobia ilmenevät monin eri tavoin arjessamme

Heteronormi tai -oletus ei anna sijaa sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudelle vaan tekee kaikki muut suhdemuodot, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit sekä romanttiset suhteet näkymättömiksi. Heteronormi aiheuttaa myös sen, että kaikki muut suhdemuodot ja identiteetit ovat jollain tapaa ei-toivottuja ja poikkeavia, kun taas heterous itsessään nähdään toivotumpana ja parempana vaihtoehtona.

Cisnormi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä yksiselitteisesti. Tämä ja heteronormi johtavat myös siihen, että seksuaalisuudeltaan tai suhteiltaan moninaiset sekä transihmiset ihmiset joutuvat tulemaan ulos kaapista kerta toisensa jälkeen niin koulussa, työpaikalla, sukujuhlissa kuin kaveriporukoissakin. Siksi jotkut sateenkaari-ihmiset päättävät pysyä kaapissa, tai osa jopa kieltää oman sateenkaarevuutensa.

Jokaisella meistä on kuitenkin oikeus itse määritellä tai olla määrittelemättä itsemme sekä päättää siitä, kenelle kerromme omasta sateenkaarevuudestamme. Myös kaapissa pysyminen on täysin ok ja yhä tänäkin päivänä toisinaan jopa turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. 

Sanna Immonen

Sanna (yhteisöpedagogi YAMK) on Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hankkeen ilmiömäinen hankepäällikkö, jolla pysyy hallussa kaikki hankkeen suuret ja pienet narut. Sanna tekee työtänsä suurella osaamisella ja intohimolla etenkin erityisen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aseman edistämiseksi. Sannan takatasku taitaa olla melkoisen kokoinen, sillä sieltä löytyy vankkaa tietoa niin nuorten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, lapsen oikeuksista kuin nuorisotyön käytännön työstä.

Eevi Harju

Eevi (sosionomi AMK, seksuaalineuvoja) toimii hankkeen nuorisotyöntekijänä vastaten verkkonuorisotalo Loisteen koordinoinnista sekä nuorten yksilöohjauksesta. Eevi kohtaa ihmiset lempeydellä, ja levittää ympärilleen loistetta valoisalla persoonallaan. Eevi taitaa niin nuorisolaiskielen kuin seksologian termistön ja viittomatkin (ainakin alkeet), ja hän toivottaakin kaikki nuoret tervetulleiksi omina arvokkaina ja loistavina itsenään osaksi Loisteen yhteisöä!

Verkkonuorisotalo Loiste
Seta toteuttaa kaksivuotista Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hanketta. Hanke sai rahoituksen OKM:ltä koronaviruskriisin aiheuttamien kielteisten vaikutusten lieventämiseen nuorten kasvu- ja elinoloissa, sekä nuorten edellytysten vahvistamiseen koronakriisin seurauksista toipumiseksi. Verkkonuorisotalo Loiste on yksi hankkeen toimenpiteistä, joka tarjoaa sateenkaarinuorille vertaistuellisen kohtaamispaikan turvallisemmassa verkkoympäristössä Discord-alustalla.   

Linkit: Setan materiaalipankista voi tilata maksuttomasti erilaisia julkaisuja ja esitteitä oman ajatusmaailman ja työotteen moninaistamiseksi. Lisäksi Setan nettisivuilla on saatavilla koulutustallenteita, joiden avulla voi hankkia lisätietoa mm. sukupuolen moninaisuudesta tai ihmisten sateenkaarevuudesta.

Katso myös