Sanna Marin: Äänestäminen on vaikuttamista omaan tulevaisuuteen

Blogit 17.2.2023

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään millaisessa Suomessa tai maailmassa elät, kun täytät 30 vuotta? Millainen olisi paras mahdollinen koulu kaikille tai miten ilmastonmuutosta voisi hillitä? Mitä haluaisit omassa arjessasi muuttaa?

Näihin kaikkiin kysymyksiin voi vaikuttaa äänestämällä vaaleissa tai lähtemällä itse mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Maailma ympärillämme ei vain muutu, vaan me pystymme itse muuttamaan sitä. Koska politiikassa tehdään päivittäin päätöksiä jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, on myös lasten ja nuorten näkemyksillä väliä.

Politiikalla voidaan purkaa ja muuttaa ihmisiä eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita. Kuulostaa kankealta, mutta kyseessä ovat kuitenkin hyvin arkiset asiat, joista vaaleissa valitut edustajat päättävät. Että jokainen voisi oppia koulussa mahdollisimman paljon. Että jokaisen ystävistä ja läheisistä pidetään huolta. Että Suomessa tehdään töitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sanalla sanoen, jotta jokaisella meistä olisi mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen. 

Kun itse olin nuori, minua vaivasi näkemäni epäoikeudenmukaisuus. Siksi halusin lähteä mukaan politiikkaan muuttamaan asioita. Oli voimaannuttavaa kokea, kuinka omalla toiminnalla pystyi vaikuttamaan. 

Äänestäminen on toinen tärkeä tapa vaikuttaa, sillä vaalit ovat demokratian ydin. Jokaisen ääni on yhtä arvokas ja tärkeä. Demokratiaan myös kuuluu erimielisyys ja erilaisten näkemysten yhteensovittaminen. Puolueiden välinen yhteistyö on mielestäni arvokasta ja pienen Suomen voimavara. Yhteistyöllä pystymme rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

On myös tärkeää tutustua siihen, millaisia asioita puolueet ajavat, sillä niiden tavoitteet ja keinot vaihtelevat paljonkin. Vaaleissa ehdokkaalle annettu ääni menee aina ensisijaisesti puolueelle ja viisaan äänestyspäätöksen taustalla on tutustuminen puolueiden tavoitteisiin ja keinoihin, joita puolue edistää. Jokaiselle äänestäjälle löytyy varmasti sopiva vaihtoehto.

Me teemme itse tulevaisuutemme. Yhteisten asioiden hoitaminen on tärkeää, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä. Nuorten vaaleissa äänestäminen on hyvä keino tutustua siihen, miten äänestäminen käytännössä toimii. Ja me puolueiden puheenjohtajat kyllä seuraamme tarkasti Nuorten vaalien äänestystulosta. Sen tulokset kertovat paljon siitä, mitä nuoret pitävät tärkeänä.

Puoluejohtajien blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit helmikuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Sanna Marin

Kirjoittaja on Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja, pääministeri ja kansanedustaja.

Katso myös