Sari Essayah: Kuuntele järjen ääntä: lähde vaikuttamaan!

Blogit 9.2.2023

Politiikalla on usein huono maine nuorten keskuudessa. Kuitenkin moni nuori on kiinnostunut niistä asioista, joihin poliittisella päätöksenteolla vaikutetaan. Yhtä lailla lähellä olevat asiat kuten pyörätiet, liikuntahallien aukioloajat ja joukkoliikenteen toimivuus kuin globaalit haasteet ilmastonmuutoksesta ihmisoikeuksiin ovat päätöksentekijöiden pöydällä. Ehkäpä puolueissa emme ole tehneet tarpeeksi avataksemme vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille ja erilaiset järjestörakenteet vuosikokouksineen eivät välttämättä houkuta. 

Totta puhuen en itsekään olisi teini-ikäisenä kuvitellut päätyväni eduskuntataloon, vaikka todella moni mm. ihmisoikeuksiin liittyvä asia kiinnosti. Niinpä minun on vaikea nimetä myöskään yhtä sellaista hetkeä, joka olisi ratkaissut lähtemiseni mukaan politiikkaan. Jo kouluaikana olin mukana aktiivisesti yhteisessä vaikuttamisessa, mm. luokan puheenjohtajana, tukioppilaana, oppilaskunnan puheenjohtajana ja oppilaiden valitsemana kouluneuvoston jäsenenä. Halusin olla mukana vaikuttamassa yhteisiin asioihin, jota politiikkakin perimmiltään on.

Varsinainen tutustuminen puoluepolitiikkaa tuli, kun entinen opettajani pyysi minua 19-vuotiaana ehdolle kunnallisvaaleihin. Mukaan hän houkutteli, kun paikkakunnalle valmistumassa olleisiin nuorisotiloihin tarvittiin näkemyksiä nuorten edustajilta. 

Uskon, että vaikuttaminen kuntatasolla ihmisiä lähellä oleviin asioihin on ollut se, miksi monet ovat ylipäätään lähteneet mukaan politiikkaan. Itsestänikin lautakuntatyö tuntui mielekkäältä, sillä siellä hoidettiin monia nuorten elämään konkreettisesti vaikuttavia asioita, jaettiin toiminta-avustuksia ja toteutettiin nuorten tilaisuuksia. Näin jälkeenpäin katsottuna juuri nuo vuodet kunnallispolitiikassa olivat ne, jotka innostivat jatkamaan eteenpäin

Myöhemmin liityin myös puolueeseen, Kristillisdemokraateissa vetosi nimenomaan arvopohja, joka korostaa jokaisen ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, yritteliäisyyttä ja työtä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja ympäristöstä. Sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapaus ovat myös asioita, joita puolustamme.

Näissäkin vaaleissa kristillisdemokraateilla on monia nuorten elämään vaikuttavia teemoja. Haluamme huolehtia hyvästä koulutuksen tasosta joka puolella Suomea, oppimisen tukea ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tarvitaan lisää. Huoli maapallon tulevaisuudesta on otettava vakavasti. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä Suomella on paljon annettavaa mm. erilaisten teknologisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittäjänä, mitä muut maat kopioivat. Tätähän tapahtuu jo sosiaalisten innovaatioiden puolella esimerkkinä neuvolat tai suomalainen koululaitos, joita on käyty ulkomailta ihmettelemässä. 

Tarvitsemme vision yhteiskunnasta, jossa talous, sosiaalinen kehitys sekä ympäristönsuojelu kehittyvät paremmassa sopusoinnussa kuin tänään. Syvällisen arvokeskustelun lisäksi tarvitaan analyysi teknologisen kehityksen myötä avautuvista uusista mahdollisuuksista rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa.

Sinua nuori haluan rohkaista mukaan vaikuttamaan! Päättäjiksi niin kunnan- ja aluevaltuustoihin kuin eduskuntaan ja vaikkapa Euroopan parlamenttiin tarvitaan ihan tavallisia ihmisiä, joilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja halua vaikuttaa. Aloita äänestämällä sinulle tärkeiden asioiden puolesta!

Puoluejohtajien blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit helmikuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Sarin kuva: Sakari Röyskö

Sari Essayah

Kirjoittaja on Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Katso myös