Sari Essayah: Presidentti ja nuoret yhdessä rauhaa ja tulevaisuuden Suomea rakentamassa

Blogit 19.12.2023

Kautta aikojen ihmiset ovat tavoitelleet maailmanlaajuista, kansallista, mutta myöskin yksilötason, oman sydämen rauhaa. Rauhasta on kenties tehty toiseksi eniten lauluja ja kirjoituksia, heti rakkausteemojen jälkeen.

Kansallisen turvallisuuden takaaminen on yksi poliittisten päättäjien ja vaikuttajien tärkeimmistä tehtävistä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Lopulta meitä kaikkia suomalaisia tarvitaan rauhan rakentamisessa, ikäpolvesta riippumatta, koska kansallinen rauha rakentuu sekä Suomen ulkoisesta, että sisäisestä turvallisuudesta.

Suomen tasavallan presidentillä keskeinen tehtävä johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston, eli Suomen hallituksen kanssa ja toisaalta presidentillä on myös merkittävä rooli yhteiskunnallisena arvokeskustelijana. Presidentillä on arvovaltaa ja ollessaan päivän politiikan yläpuolella hän voi arvokeskustelijana pyrkiä madaltamaan sellaista vastakkainasettelua ja polarisaatiota, joka jakaa kansakuntaa. 

Presidenttinä toimisin yhteiskunnallisena arvokeskustelijana myös nuorten hyväksi. Presidenttinä linjaisin tulevaisuuden Suomea, jossa presidentti ja nuoret yhdessä rakentavat rauhaa ja tulevaisuuden isänmaata. Herättelisin suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia näkemään sen, että meillä on paljon lapsia ja nuoria, joilla on asiat huonosti, ja jotka voivat huonosti. Toisaalta meillä on myös nuoria, joilla on asiat ovat ihan hyvin. 

Hyvinvoivat perheet ja sitä myöden lapset ja nuoret ovat tärkeässä osassa, koska kansallinen rauha rakentuu ennen kaikkea hyvinvoivien perheiden perustukselle. Sen vuoksi on äärettömän tärkeää, että Suomessa kaikki pysyvät mukana eikä kaveria jätetä. Ylipäätään kannustaisin nuoria keskeisesti mukaan päätöksentekoon, koska teitä vartenhan me olemme tätä Suomen tulevaisuutta rakentamassa.

Suomen ja nuorten rauhanrakennus nojaa pitkälti myös YK:n ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” päätöslauselmaan vuodelta 2015, jossa Suomikin on mukana. Päätöslauselmat tunnistavat nuorten myönteisen ja aktiivisen roolin konfliktien ehkäisyssä sekä niiden ratkaisemisessa, rauhanrakentamisessa ja myös ekstrimismin eli äärijärjestötoiminnan ehkäisemisessä. Suomi on hyväksyneiden jäsenvaltioiden kanssa sitoutunut osallistamaan nuoret osaksi päätöksentekoa ja eri rauhanprosessien vaiheita. Suomi oli ensimmäisiä toteuttamaan päätöslauselman toimeenpano-ohjelmaa. Presidenttinä voisin ottaa mukaani myös nuorisodelegaatin YK:n kokouksiin ja tätä kautta ottaa nuoret osaksi presidentin kanssa tehtävää työtä.

Presidenttinä nostaisin esiin myös nuorten merkityksen yhteiskuntarauhan rakentajina. Oma visioni pohjautuu lähimmäisyhteiskunta-ajatteluun. Yksilökeskeisyyden takia tarvitsemme enemmän yhteisöllisyyttä ja huolenpitoa. Lähimmäisyhteiskunnassa kannetaan vastuuta paitsi itsestä, myös lähimmäisistä ja ympäristöstä. Lähimmäisyhteiskunnassa ihmisarvo perustuu ihmisen olemiseen, ei hänen tekemisiinsä tai kykyihinsä eikä sairaus tai vammaisuus vähennä kenenkään ihmisarvoa tai oikeutta elämään. Unelmani Suomi on sosiaalisesti oikeudenmukainen, turvallinen, perheystävällinen, yritteliäs, innovatiivinen, kilpailukykyinen ja taloudellisesti menestyvä, yhteisöllinen, ja kestäville arvoille rakentuva lähimmäisyhteiskunta. 

Presidenttikauden kuusi vuotta eivät loppujen lopuksi ole pitkä aika ja toivon, että niiden kuuden vuoden aikana ja sen jälkeen Suomi on entistä turvallisempi sekä hyvinvoivempi maa kaikille ihmisille. Ja erityisesti pidän tärkeänä, että tässä Suomen maassa ennen kaikkea jokainen nuori voi haaveilla tulevaisuudesta, jossa me ihmiset voimme elää rauhassa toistemme kanssa. 

Lopuksi haluan korostaa, että meidän on monenlaisten kriisipuheen rinnalla pystyttävä luomaan toivon näköaloja ja luottamusta siihen, että tuleville sukupolville käy hyvin. Tässä työssä valtio ei yksin pärjää, vaan tarvitsee kumppanikseen vahvat ja välittävät perheet, kansalaisyhteiskunnan sekä tulevaisuuteen luottavat nuoret.

Presidenttiehdokkaiden blogikirjoitukset ovat osa Nuorten vaalien ja Politiikkaviikon järjestäjien materiaalia. Julkaisemme blogit joulukuun aikana Allianssin sivuilla kirjoittajien sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Sari Essayah

Kirjoittaja on Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja presidenttiehdokas.

Katso myös