Touko Niinimäki: Tuumasta toimeen turvallisemman tilan toteuttamiseksi

Blogit 21.8.2023

Turvallisemman tilan periaatteet ovat osa monen nuorisoalan toimijan työkalupakkia nykypäivänä. Olemme keväällä päivittäneet Allianssin turvallisemman tilan periaatteet. Ne olivat voimassa ensimmäisen kerran tämän vuoden NUORI-tapahtumassa. Allianssin periaatteita on pyritty viemään sekä aktiivisempaan että inhimillisempään suuntaan. Mitä se tarkoittaa?

Turvallisemman tilan periaatteiden kautta kannustetaan aktiiviseen pohdintaan esimerkiksi sosiaalisten normien osalta, jotka ohjaavat sekä meidän yksilöiden että yhteisöjemme toimintaa. Samaan aikaan on tärkeää tunnustaa, että itse kukin joutuu harjoittelemaan reflektiota. On siis opeteltava tunnistamaan, mitä minä pidän normina: mitä muiden ihmisten minun mielestäni pitäisi olla tai olla olematta. Kun omia ennakko-oletuksiaan malttaa pohtia, voi niitä myös purkaa. Jokainen pienikin yksilön askel reflektiossa on iso askel yhteisen hyvän eteen.

Miten käytännössä tehdään tilaa – samalla omista ajatuksista ja käytöksestä vastuuta kantaen?

Tässä muutama esimerkki Allianssin uunituoreista periaatteista taustoittavien ajatusten kera:

Kuuntele ja opi

Ota jokainen vastaantuleva ihminen, asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Ole avoin sinulle annetulle palautteelle ja pyri muokkaamaan toimintaasi sen perusteella.

Jokainen hahmottaa ympäröivää maailmaa omista lähtökohdistaan. Omat arvot ja toimintatavat muotoutuvat muiden ihmisten kanssa niin lähipiirissä kuin koko yhteiskunnassakin. Tapamme ajatella ja toimia ovat juurtuneet syvään, hyvässä ja pahassa. Jotta voisi laajentaa omaa ihmiskuvaansa, vaatii se halua pyrkiä asettumaan muiden näkökulmiin “Miten toinen ajattelee tästä asiasta? Miksi niin? Miksi minä itse ajattelen siitä toisin?” ja niin edelleen.

Keskeistä on tukea ihmisten ymmärrystä toisistaan, joka on konkreettisimpia tapoja purkaa ennakkoluuloja ja syrjintää. Mitä enemmän ihmiskohtaamisia eri tavoin inhimillistetään, sitä enemmän kohtaamiset tuottavat empatiaa ja myötätuntoa, eli toisille hyvän toivomista ja aktiivisesti sen eteen toimimista.

Anna ja tee tilaa

Tunnista, millaisessa roolissa ja asemassa olet eri tilanteissa. Ole aktiivisesti läsnä ja mahdollista omalla toiminnallasi myös muiden osallistuminen.

Jokaisella on erilaisia rooleja eri sosiaalisissa ympäristöissä. Olemme esimerkiksi työntekijöitä, esihenkilöitä, perheenjäseniä ja ystäviä. Roolit ilmenevät mahdollisuutena vaikuttaa asioiden kulkuun. Esimerkiksi esihenkilöllä on enemmän muodollista valtaa kuin työntekijällä. Myös muu sosiaalinen status, epämuodollinenkin sellainen, kuten suosittuna kaveri- tai harrastusporukassa oleminen vaikuttaa yksilön toimintamahdollisuuksiin. Korkeampi status tarkoittaa vallankäytön mahdollisuutta, joka perustuu etuoikeuksiin.

Mitä korkeampi status, sitä suurempi vastuu: on punnittava tarkoin, kuinka valta-asemaansa käyttää tai on eri tilanteissa käyttämättä. On tärkeä hahmottaa, missä asemassa kulloinkin on. Silloin näkee selkeämmin, milloin itse voi ja kannattaa valtaansa yhteisen hyvän tekemiseen hyödyntää.

Tilaa herkkyydelle aistia – tukea yhteiselle toimimiselle

Keskeisin askel turvallisemman tilan luomisessa on sallia keskeneräisyys. Jokainen meistä oppii jatkuvasti asioita, sekä itsestään että varsinkin muista. Turvallisempaa tilaa on luotava yhdessä. Organisaatiokulttuurista on hyvä rakentaa sellainen, että erehdykset sallitaan, eli vahvistaa tunnetta siitä, että on ok mokata.

Mitä enemmän yhteisö mahdollistaa erilaisten sosiaalisten haavoittuvuuksien tuntemisen ja näkymisen, sitä helpompi on ihmisten vähitellen epävarmuuksista ja erehdyksistä puhua. Silloin opitaan yhdessä ja sitoudutaan herkemmin yhteisesti tehtävään muutokseen, jolla käytännössä vahvistetaan porukan psykologisen turvallisuuden tunnetta – turvallisemman tilan toteutumista.

Tutustu Allianssin uusiin turvallisemman tilan periaatteisiin täällä. Bekanta dig med Allians nya principer för tryggare rum här på svenska. You’ll find Allianssi’s new principles of safer space here in English. Periaatteita voi myös käyttää joko sellaisenaan omassa organisaatiossaan tai vaihtoehtoisesti soveltaa omanlaiset näiden pohjalta!

Touko Niinimäki

Kirjoittaja on Allianssin tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja koulutusasiantuntija, joka viihtyy viilenevässä syyssäässä.

touko.niinimaki@nuorisoala.fi

Katso myös