Uutiset

Ennakoi ja luo turvallisuutta, huomioi maalittaminen nuorisoalalla

Uutiset 11.6.2024

Maalittaminen on vihamielistä ja tarkoituksellista toimintaa, jossa yksi tai useampi toimija kehottaa suurta joukkoa hyökkäämään yksittäistä henkilöä tai tahoa vastaan. Tämä tapahtuu usein viesteillä sosiaalisessa mediassa.

Maalittamisen tunnusmerkkejä ovat viestien vihamielinen sisältö ja niiden suuri määrä. Vaikka yksittäiset viestit eivät täyttäisi rikoksen tunnusmerkkejä, niiden yhteisvaikutus voi olla erittäin kuormittava. Maalittamisen kohteeksi voivat joutua niin kuntien, järjestöjen kuin seurakuntien nuorisoalan työntekijät, luottamustoimissa tai vapaaehtoisena toimivat. Tästä johtuen organisaation kriisiviestintäohjeen päivittäminen, niin että maalittamisen riski on huomioitu, on hyvä tehdä viimeistään nyt. Lisäksi on tärkeä huolehtia, että organisaation ja henkilöstön tietoturva-asiat ovat ajan tasalla.

Maalittaminen voi kohdistua henkilöön hänen itsensä, läheistensä tai työnantajan kautta, ja sen tavoitteena on usein vaientaa kohde tai vaikuttaa hänen toimintaansa. Tämä tekee maalittamisesta työturvallisuusriskin, joka voi vaikuttaa työntekijän henkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä työkykyyn. Ennakoimalla maalittamistilanteita sekä toimintaohjeiden luominen mahdolliseen kriisitilanteeseen on tärkeää, sillä maalittamiseen sisältyy aina myös se riski, etteivät ihmiset hakeudu tiettyihin tehtäviin tai luottamushenkilöiksi maalittamisen uhan vuoksi. Ennakoimalla on mahdollista luoda turvaa sekä suojaa toimia erilaisissa tehtävissä nuorisoalalla.

Miten tunnistat maalitustilanteen?

Maalittaminen on järjestelmällistä häirintää ja tekijät voivat olla tunnistettavissa tai täysin anonyymejä. Tarkista, onko kohteelle tullut paljon samankaltaisia viestejä ja ovatko ne vihamielisiä. Ruutukaappaukset viesteistä ovat tärkeitä ja ne voi tarvittaessa toimittaa viranomaisille. On tärkeää erottaa maalittaminen organisoidusta protestoinnista tai somekäyttäjien joukkoistetusta kannanotosta, joka kohdistuu asiaan eikä henkilökohtaisuuksiin. Yksityiset uhkaavat tai loukkaavat viestit on hyvä ilmoittaa alustan ylläpidolle ja viranomaisille.

Nuorisoalan erityispiirteet huomioon

Nuorisoalan monipuolisissa tehtävissä ammattilaisten lisäksi toimii paljon vapaaehtoisia ja nuoria erilaisissa vastuurooleissa. Toiminnan järjestäjän tai työnantajan tehtävänä on suojata sekä pienentää mahdollisia haittoja, joten ennakointi on keskeistä. Esimerkiksi vapaaehtoisten koulutuksessa viestinnän osiossa on hyvä viestinnän toimintatapojen läpikäynnissä keskustella maalittamisesta ja sen tunnistamisesta.

Nuorisoalalla on esiintynyt maalitustilanteita ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Seta ovat tuottaneet materiaalin miten esihenkilönä tai nuorisoalalla ylipäätään tulisi varautua maalittamiseen ja mitä maalittaminen on. Maalittaminen nuorisoalalla materiaali on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja voit ladata sen oheisesta linkistä: https://allianssi.kuvat.fi/kuvat/Julkaisut/Maalittaminen+nuorisoalalla+FI-SV-ENG/

Katso myös