Uutiset

Foodora ja Allianssi kannustavat nuoria vaaliuurnille ilmaisella ruoalla

Uutiset 30.3.2023

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 18–24-vuotiaista vain 55 % käytti äänioikeuttaan. Kannustaakseen erityisesti nuoria käyttämään ääntään varsinaisena vaalipäivänä, tarjoaa Foodora ilmaista vaalilounasta Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa keskittyen alueisiin, joilla äänestysaktiivisuus on matalinta.

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 77 prosenttia 18–29-vuotiaista nuorista aikoo äänestää tämän kevään eduskuntavaaleissa, mutta aikeet eivät välttämättä realisoidu vaalien koittaessa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin mukaan nuorten äänestämättä jättämisen taustalla on monia, joskus jopa arkisia syitä – aina vaalipäivän säätilasta toimeen tarttumisen vaikeuteen.

”Kohonneesta äänestysaktiivisuudesta ja lisääntyneestä kiinnostuksesta äänestämistä kohtaan huolimatta nuoret äänestävät yhä muuta väestöä vähemmän. On tärkeää, että nuorten kokemusta oman äänen merkittävyydestä vahvistetaan ja esteitä äänestämisen tieltä raivataan. Hienoa että Foodoran kaltainen valtakunnallinen toimija tarttuu aiheeseen konkreettisella teolla”, kertoo Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas.

Foodora haluaa kannustaa kaikkia äänestämään, erityisesti nuoria, jotka asuvat matalan äänestysprosentin alueilla. Vaalilounasta tarjotaan varsinaisena vaalipäivänä yhteensä 12 äänestysalueella Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

”Yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä kansalaisten osallistuminen demokratian toteutumiseen ovat meille tärkeitä arvoja, ja vaalit ovat tärkeä vaikuttamisen paikka. Jokainen ääni on tärkeä ja siksi haluamme rohkaista kaikkia, erityisesti nuoria, käyttämään ääntään vaaleissa. Moni nuori kuuntelee yrityksiä, ja haluamme omalta osaltamme olla mukana tekemässä töitä entistä paremman Suomen puolesta, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi”, taustoittaa Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen.

Nuorten osallisuuden asiantuntija muistuttaa: ”Nuoret elävät nyt tehtävien päätösten kanssa pisimpään”

Edellisten eduskuntavaalien äänestystilastoista käy ilmi, että äänestysaktiivisuuteen vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi koulutustaso, maahanmuuttajatausta ja sukupuoli. Herkimmin äänestämättä jättää matalasti koulutettu nuori maahanmuuttajataustainen mies, ja juuri näitä henkilöitä Foodora haluaa puhutella jalkautumalla valituille 12 alueelle.

Alkukeväästä toteutetun mielipidemittauksen mukaan useat nuoret kokevat, että omalla äänellä ei ole tarpeeksi painoarvoa. Moni nuori ajattelee myös, että heillä ei ole äänestämiseen vaadittavaa tietoa valtakunnan politiikasta.

”Vaikka osa nuorista kokee oman yksittäisen äänensä merkityksettömäksi, on tosiasiassa jokaisella äänellä väliä. Erot äänestystuloksissa ovat usein hyvin pieniä, ja jokainen käyttämättä jäänyt ääni hyödyttää ainoastaan niitä, jotka ääntään päättävät käyttää. Siksi haluamme kannustaa jokaista äänioikeutettua nuorta suuntaamaan tänäkin vuonna vaaliuurnille. Totuus on kuitenkin se, että nuoret elävät nyt tehtävien päätösten kanssa pisimpään ja siksi heidän äänensä täytyy saada kuuluviin”, summaa Uusikangas.

”Jokainen nuori, jonka saamme kannustettua äänestämään, on voitto demokratialle”, komppaa Kuronen.

Lue lisää vaalilounaasta täältä.

Vaalipäivänä äänestäminen tapahtuu osoitetulla äänestyspaikalla, joka on merkitty jokaiselle äänioikeutetulle lähetettyyn äänioikeusilmoitukseen. Oman äänestyspaikkansa voi tarkistaa osoitteessa aanestyspaikat.fi.

Lisätietoja

Kyösti Hagert
Viestintäpäällikkö, Foodora
kyosti.hagert@foodora.fi
0451623300

Silja Uusikangas
Nuorten osallisuuden asiantuntija, Allianssi
silja.uusikangas@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös