Uutiset

Hae Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään vuodelle 2024!

Uutiset 6.10.2023

Kokoamme Allianssissa nuorisoalaa yhteen monien eri teemojen ympärille. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä on yksi konkreettinen tapa vaikuttaa Allianssissa siihen, miten nuorisoalalla kansainvälisiin teemoihin vaikutetaan. Haku ryhmään ensi vuodeksi on nyt avoinna ja jatkuu 5.11.2023 asti!

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla.

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja erityisesti kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista.

Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n nuorisodialogin kansallisena työryhmänä.

Lisäksi, vuonna 2024 kv-ryhmä valitsee keskuudestaan suomalaisten nuorten edustajan Pohjoismaisen ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoasioiden komiteaan (NORDBUK).

Mitä kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän jäseneltä odotetaan?

Ryhmän jäsenenä osallistut Allianssin edunvalvonnan toteuttamiseen esimerkiksi edustamalla Allianssia ja suomalaisia nuoria eri kokouksissa, työryhmissä tai edustusmatkoilla Suomessa ja maailmalla. Kv-ryhmässä pääset vaikuttamaan Allianssin toimintaan ja edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin koko nuorisoalaan. Kv-ryhmässä pääset oppimaan itse uutta ja kasvattamaan omia kontaktejasi nuorisoalan toimijoiden parissa. Pääset myös tuomaan esiin omaa asiantuntemustasi yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa. Ryhmä tukee Allianssia aloitteiden, innovaatioiden ja nykyisten sekä uusien toimintamallien pohtimisessa ja tekemisessä.

Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta, kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista sekä sitoutumista ryhmän toimintaan vuoden ajaksi.

Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.

Ryhmän jäseniltä edellytämme sitoutumista Allianssin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä ryhmän toimintaan koko kalenterivuoden ajaksi. Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän tavoitteet nojaavat Allianssin tavoiteohjelmaan.

Ryhmä kokoustaa noin kerran kuussa ja kokoukset järjestetään lähtökohtaisesti Allianssi-talolla Helsingissä, mutta kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyksin. Ryhmän jäsenet työskentelevät myös kokousten välillä päättämiensä projektien parissa, pitämällä yhteyttä sidosryhmiin tai osallistumalla kansainvälisiin tilaisuuksiin. Puheenjohtajisto johtaa ja suunnittelee ryhmän toimintaa sekä valmistelee ryhmän kokoukset.

Miten haet mukaan?

Hae kansainväliseen nuorisopolitiikan ryhmään täyttämällä alle linkattu hakulomake. Eniten meitä kiinnostaa sinun motivaatiosi tehtävää kohtaan: miksi haluaisit mukaan Allianssin kv-ryhmään? Nimeä myös taho (Allianssin jäsenjärjestö tai muu nuorisoalan toimija), joka suosittelee sinua tehtävään. Hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos haluat toimia ryhmän puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Ryhmän puheenjohtajisto nimetään samalla kun ryhmän muu kokoonpano.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään valitaan puheenjohtajiston lisäksi 8–12 jäsentä. Hakijoiksi toivomme eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Maksamme/korvaamme ryhmän jäsenille matkakulut kokouksiin ja edustustehtäviin, mutta ryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota.

Haku kv-ryhmään vuodelle 2024 on avoinna 5.11.2023 klo 23.59 saakka. Täytä hakemus Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään Lyytissä.

Valinnat ryhmään tekee Allianssin hallitus ja valinnoista ilmoitetaan 24.11.2023. Ryhmään valituille henkilöille järjestetään perehdytyspäivät 8.-9.12.2023.

Lisätietoja:

Elli Luukkainen
nuorten osallisuuden koordinaattori
elli.luukkainen@nuorisoala.fi

Katso myös