Uutiset

Hae Politiikkaviikon yhteistyökumppaniksi!

Uutiset 29.4.2022

Politiikkaviikko-logobanneri, jossa taustalla kuva iloisesta nuorten porukasta

Viidettä kertaa järjestettävä Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Se järjestetään tänä vuonna viikolla 44 (31.10.-6.11.2022) yläkouluissa, toisen asteen opetuksessa ja muussa nuorisotoiminnassa. Viikon kattoteema vuonna 2022 on, miten politiikalla voidaan ratkoa kriisejä ja viheliäisiä ongelmia yhdessä eri mielipiteistä ja ideologioista huolimatta.

Politiikkaviikko on tapa käsitellä politiikkaa opetuksessa, nuorisotyössä, työpajoilla ja harrastustoiminnassa. Nuorisobarometrin 2018 mukaan nuorten politiikkakiinnostus on korkeimmillaan 20 vuoteen, mutta nuorten osallistuminen on eriytynyttä jo toisen asteen opinnoissa. Politiikkaviikolla tavoitetaan nuoria eri taustoista ja opetellaan yhteiskunnallisen osallistumisen taitoja nuorten aktiivista toimijuutta vahvistaen. Politiikkaviikon tavoitteina on 1) vahvistaa nuorten ymmärrystä ja valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, 2) tutustuttaa nuoret puolueisiin ja lisätä nuorten ja päättäjien kohtaamisia sekä 3) nostaa nuorten osallisuus yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Politiikkaviikon kattoteema tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. COVID19-pandemia, kiristynyt turvallisuustilanne ja ilmastonmuutos voivat pahimmillaan syventää kuiluja ihmisten välillä, mutta ne myös osoittavat, kuinka tärkeää on pystyä tekemään yhteistyötä yli puolue- ja ideologiarajojen.

Politiikkaviikon yhteistyökumppanina saat tietoja Politiikkaviikon suunnitelmien etenemisestä, voit vaikuttaa Politikkaviikon toteutukseen ja voit osallistua Politiikkaviikon näkyvyyden kasvattamiseen viestintäyhteistyön keinoin. Kun Politiikkaviikon konseptit tarkentuvat, niitä jalkautetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Voimme ideoida myös uudenlaisia yhteistyön muotoja! Politiikkaviikon yhteistyökumppanit ovat osaltaan mahdollistamassa, että kaikki nuoret oppisivat demokratiataitoja ja kokisivat toimijuutta yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Politiikkaviikon yhteistyökumppanit julkistetaan kesäkuussa 2022. Hae mukaan Politiikkaviikon yhteistyökumppaniksi perjantaihin 15.5.2022 mennessä. Kiitos, että haluat olla edistämässä nuorten demokratiavalmiuksia!

Hae mukaan Politiikkaviikon 2022 yhteiskumppaniksi täällä!

Lisätietoja

Iida Laurila, nuorten osallisuuden asiantuntija
iida.laurila@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös