Uutiset

Haluatko edistää nuorten osallisuutta päätöksenteossa ja rauhan rakentamisessa? Tule mukaan 2250-verkostoon!

Uutiset 17.2.2022

Nuoret, rauha ja turvallisuus -logobanneri

Nuoret tulee ottaa mukaan päätöksentekoon, konfliktien ratkaisemiseen ja turvallisten yhteiskuntien rakentamiseen, toteaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250. Etsimme nyt uusia aktiiveja ja järjestöjä mukaan Suomen 2250-verkostoon ja sen koordinaatioryhmään. Tule mukaan tekemään rauhasta totta Suomessa ja maailmalla! Hakuaikaa on pidennetty 18.3. saakka.

Nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon estää nuorten syrjäytymistä ja osallistumista aseellisiin konflikteihin sekä vahvistaa nuorten kuuluvuutta yhteiskuntaan. Kestävää rauhaa ei saada aikaiseksi ilman nuorten osallistumista. Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa aletaan toteuttaa nyt Suomessa ensimmäisen kansallisen toimintaohjelman mukaisesti ensimmäisenä maana maailmassa. Suomen 2250-verkosto on ollut aktiivisena kumppanina toimintaohjelman rakentamisessa. Tämän tärkeän työn jälkeen verkostoa tarvitaan myös toimintaohjelman toteuttamiseen, seurantaan ja sparraamiseen. Lue lisää verkostosta ja sen jäsenistä 2250-verkoston nettisivulla. Lisää tietoa 2250-päätöslauselmasta löydät tämän uutisen lopusta.

Tule mukaan 2250-verkostoon

Suomen 2250-verkosto on kaikille avoin ja toivottaa tervetulleeksi mukaan kaikki nuorten osallisuudesta, turvallisuudesta ja rauhantyöstä kiinnostuneet. Kuka tahansa voi liittyä verkostoon tulemalla mukaan 2250-verkoston Facebook-ryhmään. Allianssi toimii 2250-verkoston sihteeri. Verkosto kokoontuu noin kuukausittain etä- tai hybridikokouksiin. Organisaatiot pääsevät mukaan ilmoittamalla kiinnostuksestaan Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntijalle, Kaisa Larjomaalle (yhteystiedot alla).

Hae mukaan 2250-verkoston koordinaatioryhmään!

Keräämme nyt hakemuksia 2250-verkoston koordinaatioryhmään kaudeksi 2022–2023. Koordinaatioryhmä koostuu nuorista ja organisaatioista, jotka haluavat olla erityisen aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa ja kehittämisessä myös verkoston kokouksien välillä. Koordinaatioryhmään jäsenet edustavat verkostoa ulospäin sekä vastaavat nopeisiinkin kommentti- ja puhujapyyntöihin.

Koordinaatioryhmän tehtäviä ovat:

 • nuorten ja kansalaisyhteiskunnan 2250-yhteistyön koordinoiminen
 • verkoston kokousten valmistelu ja niihin osallistuminen
 • yhteistyö päättäjien kanssa
 • nuorten ja kansalaisyhteiskunnan näkemysten tuominen 2250-keskusteluun Suomessa ja kansainvälisesti
 • puhujatehtävät ja konsultaatiot Suomessa ja kansainvälisesti
 • 2250-teemoista viestiminen yleisölle

Koordinaatioryhmän toiminta on valtakunnallista, ja kokouksissa on aina mahdollisuus hybridiosallistumiseen. Verkoston ja koordinaatioryhmän pääasiallinen kieli on suomi, mutta omissa puheenvuoroissaan voi myös käyttää ruotsia ja englantia.

Voit toimia koordinaatioryhmän jäsenenä, jos olet

 • valmis osallistumaan koordinaatioryhmän tehtäviin sovitun tehtävänjaon mukaisesti
 • valmis osallistumaan 2250-verkoston kokouksiin säännöllisesti ja pitämään yhteyttä kokousten välillä
 • innostunut ja valmis perehtymään 2250-teemoihin (nuoret, rauha, turvallisuus)
 • aktiivinen Suomessa, tai sinulla on jokin muu yhteys Suomeen
 • henkilö, järjestö tai muuten organisoitunut ryhmä
 • nuori (< 29 v.), nuorisoalan toimija, muu kansalaisyhteiskunnan toimija tai muuten perehtynyt ja sitoutunut toimimaan nuorten puolesta ja nuorten kanssa

Moninaisuus on meille tärkeää: toivotamme tervetulleeksi niin verkostoon kuin koordinaatioryhmään henkilöitä, jotka kuuluvat eri (vähemmistö)ryhmiin, edustavat eri sukupuolia sekä tulevat eri puolilta Suomea.

Hae mukaan 18.3. mennessä tällä verkkolomakkeella: www.lyyti.in/2250taskforce_22-23

Mikä 2250-päätöslauselma?

Vuoden 2011 SuomiAreenassa Allianssi, Suomen YK-liitto ja Partiolaiset luovuttivat YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille vetoomuksen nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman luomiseksi. Maailmassa ei ollut koskaan ennen ollut päätöslauselmaa, joka koskee nuoria ja nuorten positiivista roolia konfliktien ennaltaehkäisijöinä ja rauhan rakentajina. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi nuorten roolia rauhantyössä koskevan 2250-päätöslauselmansa (Nuoret, rauha ja turvallisuus) vuonna 2015.

Päätöslauselmassa on 5 osa-aluetta:

 • Osallistuminen: Valtioiden on lisättävä nuorten osallisuutta päätöksenteossa kaikilla tasoilla sekä konfliktien ehkäisyssä.
 • Suojelu: Hallitusten on taattava siviilien suojelu konfliktien aikana ja niiden jälkeen, varsinkin nuorten suojelu on tärkeää. Kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin nuoria kohtaan syyllistyneet on tuotava oikeuden eteen.
 • Ennaltaehkäisy: Hallitusten on tuettava nuorten osallisuutta luomalla puitteita, joissa nuoret saavat tukea toteuttaa toimintaa, joka pyrkii väkivallan ehkäisyyn. Nuorten on saatava olla mukana rauhanrakentamisen prosesseissa ja edistämässä rauhan kulttuuria.
 • Kumppanuudet: Hallitusten on luotava ja vahvistettava kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa.
 • Vetäytyminen ja sopeuttaminen: aseistariisuntaa, kotiuttamista taisteluista ja yhteiskuntaan sopeuttamista tehdään konfliktien jälkeen, jotta kestävä rauha saadaan aikaiseksi. Koulutuksella, työllä ja harjoittelulla on tärkeä rooli syrjäytymisen estämisessä ja rauhankulttuurin edistämisessä.

Keväällä 2018 ulkoministeri Timo Soini ilmoitti Suomen luovan kansallisen toimeenpanosuunnitelman päätöslauselman toteuttamiseksi. Elokuussa 2021 Suomen ja koko maailman ensimmäinen kansallinen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma viimein julkistettiin. Nuorten ja järjestöjen näkökulmaa toimintaohjelmaan on tuonut Suomen 2250-verkosto, joka on mm. järjestänyt konsultaatioita nuorille ja kommentoinut luonnoksia matkan varrella.

Kaisa Larjomaa

Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

kaisa.larjomaa@alli.fi

Katso myös