Uutiset

Jäsenkysely: Allianssin jäsenet tyytyväisiä Allianssin toimintaan – lisää tukea kaivataan erityisesti rahoituksen ja vaikuttavuuden kysymyksissä

Uutiset 21.6.2023

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin jäsenkysely kartoittaa vuosittain jäsenorganisaatioiden ajankohtaista tilannetta sekä tarpeita ja toiveita Allianssin toiminnalle. Vuoden 2023 kysely toteutettiin loppukeväästä ja siihen vastasi 76 tuolloin 147:sta jäsenorganisaatioista. Kyselyn tulokset heijastelevat nuorisoalan ajankohtaista tilannetta. Allianssin vaikuttamistyöltä toivotaan etenkin nuorisoalan resurssien turvaamista sekä nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamista.

Kyselyn perusteella Allianssin jäsenorganisaatioissa ovat pinnalla etenkin tulevat muutokset nuorisoalan rahoituksessa, laajempien yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset nuorisotoimintaan sekä tarve varainhankinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen lisäämiselle. Allianssin vaikuttamistyölle esitetyissä toiveissa korostuivat nuorisoalan rahoituksen turvaamisen lisäksi nuorten osallisuuden ja yhteisöihin kiinnittymisen edistäminen.

“Kyselystä nousevat esiin nuorisoalan tutut teemat. Rahoituksen kanssa kamppaillaan jatkuvasti samalla, kun vaateet tuloksien osoittamisesta lisääntyvät.” kommentoi Allianssin palvelujohtaja Tuija Kautto.

Nuorisoalan rahoitus on muutoksessa, ja se näkyi vastauksissa. Kattojärjestön vaikuttamistyön keskeisimmäksi teemaksi seuraavan kolmen vuoden ajalle vastaajat nostivatkin nuorisoalan resurssien turvaamisen. Tämän lisäksi jäsenorganisaatioissa toivottiin mahdollisuutta oman rahoituspohjan laajentamiselle sekä lisäkoulutusta varainhankinnasta ja rahoituksesta. Varautuminen tuleviin rahoituksen muutoksiin näkyi myös osaamistarpeita kartoittavassa kysymyksessä. Varainhankinta oli vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen toisena, kun kysyttiin mistä teemoista vastaajat kaipaavat lisää osaamista. Rahoituksen osalta huomionarvoista on myös se, että pienten organisaatioiden vastaajista peräti kolmannes raportoi tärkeimmäksi rahoituslähteekseen erilaiset hanke- ja projektirahoitukset. Tämä osaltaan vaikeuttaa rahoituksen ennakoitavuutta.

Vaikuttavuuden arviointi linkittyy osaltaan muutoksiin nuorisoalan rahoituksessa. Myös nuorisoalalta edellytetään työn vaikuttavuuden ja tuloksien näkyväksi tekemistä entistä enemmän. Vaikuttavuuden arvioinnin osaaminen koettiinkin keskeisimmäksi teemaksi, josta kaivattiin lisää osaamista. Kyselystä käy myös ilmi, että pandemia-ajan jäljet ja yhteiskunnallinen tilanne näkyvät nuorisoalalla. Vastaajat kertovat laajempien yhteiskunnallisten muutosten vaikuttavan entistä enemmän myös nuorisotoimintaan. 

“Osaamistarpeisiin olemme jo tänä keväänä pyrkineet vastaamaan muun muassa käynnistämällä paljon hyvää palautetta saaneet valmennusohjelmat sekä vaikuttavuuden arviointiin että varainhankintaan. Vaikuttavuuden arvioinnin valmennuksen seuraava ryhmä starttaa syksyllä, ja lisäksi teemat näkyvät myös muussa koulutustarjonnassa.” Kautto kertoo.

Kyselyn vastausten perusteella Allianssin toimintaan ollaan jäsenorganisaatioissa hyvin tyytyväisiä. Jopa 90 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa joko tyytyväinen tai melko tyytyväinen Allianssin toimintaan. Tämä on tärkeä viesti siitä, että Allianssissa on kyetty reagoimaan ajankohtaisiin nuorisoalan tarpeisiin niin vaikuttamistyössä kuin palvelujen tarjonnassakin.

Koko raportin kyselyn tuloksista voit lukea täältä.

Allianssin jäsenkysely toteutettiin Webropol -kyselynä 14.4.-5.5.2023. Kyselyyn vastasi 76 Allianssi jäsenorganisaatiota. Kyselyn vastausprosentti oli 51,7.

Lisätietoja
Essi Mäkinen, nuorisoalan asiantuntija
essi.makinen@nuorisoala.fi
044 901 8476

Katso myös