Uutiset

Joka kolmas äänestäjä pitää lasten ja nuorten hyvinvointia yhtenä merkittävimmistä teemoista äänestyspäätöksen taustalla

Uutiset 10.3.2023

Sitran tulevaisuusbarometrin vastaajat toivovat tulevaisuudelta lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantumista. 

Tulevaisuusbarometri julkaistiin tänään 10.3.2023. Tulevaisuusbarometri 2023 on Sitran teettämä kyselytutkimus, jossa selvitettiin 15–84-vuotiaiden näkemyksiä tulevaisuudesta: miten ihmiset suhtautuvat tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut suomalaisten tulevaisuusnäkemyksiin ja mikä suomalaisille on tärkeää tulevaisuuden Suomessa. Lisäksi barometri pureutui suomalaisten ajatuksiin tulevaisuuteen vaikuttavista kehityskuluista, megatrendeistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 2150 henkilöä eri puolilta Suomea. Tulevaisuusbarometri toteutettiin nyt kolmatta kertaa, ja edelliset barometrit ovat vuosilta 2019 ja 2021

Tulevaisuusbarometrin tulokset piirtävät toiveikasta kuvaa suomalaisten tulevaisuususkosta. Viime vuosien kriiseistä huolimatta suomalaisten tulevaisuususko on yhä korkealla tasolla.

Myös nuoret ovat barometrin mukaan selkeästi tulevaisuususkoisempia kuin muut ikäluokat ja barometrin mukaan 45 % nuorista näkee tulevaisuuden nykyistä parempana. On kuitenkin huolestuttavaa, jos hyvänä tulevaisuususkon tasona nuorilla voidaan pitää sitä, että alle puolet näkyy tulevaisuuden muuttuvan nykyistä paremmaksi.

Tuloksista selviää, että suomalaiset pitävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamista hyvin tärkeänä. Kun vastaajilta kysyttiin tärkeimpiä asioita, joita he haluaisivat nähdä toteutuvan seuraavan 10 vuoden aikana, nousi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantuminen kolmanneksi. 38 % vastaajista nosti sen itselleen tärkeimpien teemojen joukkoon. 

Myös kysyttäessä tärkeimpiä asioita, joita vastaajat miettivät eduskuntavaalien äänestyspäätöstä tehdessä lasten ja nuorten hyvinvointi nousi viidenneksi suosituimmaksi tekijäksi. Joka kolmas nosti sen merkittäväksi äänestyspäätökseen vaikuttavaksi asiaksi. Toivottavasti poliitikotkin muistavat päätöksiä tehdessään tämän äänestäjien vahvan toiveen: nuorten hyvinvoinnin parantamista halutaan priorisoida laajasti.

Kysyttäessä, kenen ääni ei kuulu riittävästi tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa, joka viides nimesi nuoret. Nuorten äänen koetaankin kuuluvan kaikista väestöryhmistä huonoiten. Samaan aikaan nuorilla ympäristö- ja ilmastoasioiden merkitys ei ole vähentynyt, vaikka muilla onkin. Nuorille ilmaston lämpenemisen hillitseminen on tärkein asia, jonka he haluaisivat nähdä toteutuvan.

“Maailma on avoinna ja meidän on mahdollisuus vaikuttaa ja muokata sitä tulevaisuutta. Meillä on mahdollisuus ja myös vastuu vaikuttaa”, painotti nuorten ilmastodelegaatti Akseli Rouvari Tulevaisuusbarometrin julkistustilaisuudessa.

Tutustu Tulevaisuusbarometriin.

Katso myös