Uutiset

Julkaisimme vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt kaikille hyödynnettäväksi

Uutiset 12.8.2021

Allianssin toiminnassa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet ja nyt myös vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt. Näillä ohjeilla haluamme luoda kaikille saavutettavan ja turvallisen ympäristön osallistua toimintaamme. Toivomme, että näistä on hyötyä myös muille! 

Osana turvallisemman tilan luomista ja avoimemman keskustelukulttuurin rakentamista laadimme omaan toimintaamme vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt. Vihapuhe on yksilön tai ryhmän ihmisarvon kyseenalaistavaa häiritsevää puhetta, ennakkoluulojen levittämistä tai loukkaavia ilmaisuja. Se luo uhkaavaa ilmapiiriä ja sulkee osan ihmisistä keskustelun ulkopuolelle. Vihapuheen tarkoitus on hiljentää. Sääntöjen avulla haluamme varmistaa, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan ja että järjestämiämme keskusteluja on turvallista seurata. Säännöt koskevat myös Allianssin sosiaalisen median kanavia.

Voisiko järjestösi, nuorten ryhmäsi, oppilaitoksesi tai verkkoyhteisösi ottaa nämä tai vastaavat ohjeet käyttöön myös omassa toiminnassaan? Vastuu turvallisesta ympäristöstä ja syrjimättömästä keskustelukulttuurista on meillä kaikilla!

Vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt

Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja samalla vastuu valita, mitä ja miten sanoo. Yhteiskunnassa on valtarakenteita, joiden perusteella ihmisten mahdollisuudet toimia ja puhua vaihtelevat. Ihmiset voivat kohdata eriarvoista kohtelua perustuen yksilöllisiin ominaisuuksiinsa, kuten ihonväri, kieli, kansalaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, sukupuolen ilmaisu, ikä, toimintakyky tai vammaisuus, terveydentila (myös mielenterveys), uskonto tai vakaumus, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, ulkonäkö.

Hedelmällistä keskustelukulttuuria tukee avoimuus kuulla perusteluja omaa mielipidettä vastaan, muiden keskustelijoiden yksityisyyden kunnioittaminen sekä oman pätevyyden ja tiedon rajojen tunnistaminen. Jokainen keskustelija on velvollinen pohtimaan kenen suulla ja tiedoilla puhuu sekä antaa tilaa aiheen asiantuntijoille ja kokemusasiantuntijoille.

Avoimen ja kunnioittavan keskustelukulttuurin toteutumiseksi emme hyväksy:

  1. oletusten tekemistä ihmisistä tai ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa,
  2. stereotypioiden esittämistä ja levittämistä ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa,
  3. loukkaavia tai häiritseviä vertauksia ihmisryhmistä liittyen heidän ominaisuuksiinsa,
  4. henkilön osaamisen tai ymmärryksen arvioimista henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella tai
  5. toisen keskustelijan haukkumista tai henkilön ominaisuuksien kommentoimista

Nämä säännöt koskevat niin sanallista kuin sanatonta viestintää. Sääntöjen vastaiset tekstit ja symbolit ovat kiellettyjä myös pukeutumisessa ja eleissä.

Keskustelijalle:

  1. puutu sääntöjen vastaiseen toimintaan erityisesti silloin, kun se ei kohdistu itseesi,
  2. kannusta muita ja huolehdi siitä, että jokaiselle syntyy keskustelussa tilaa puhua,
  3. pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimimaan se tiedostaen.

Vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt löydät myös tältä sivulta.

Taitetut versiot esimerkiksi tulostettavaksi ja someen löydät täältä


Avainsanat:

Katso myös