Kannanotot

Kannanotto: EU-kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajaa ollaan laskemassa 16 ikävuoteen – Myös suomalaiset kansalaisaloitteet tulee avata allekirjoitettavaksi nuorille

Uutiset 17.11.2022

Eduskunnan lähetekeskusteluun etenee tänään torstaina 17.11. vaali-ja puoluelain uudistus, jonka osana hallitus esittää Euroopan unionin kansalaisaloitteen allekirjoitusikärajan laskua 16 vuoteen. Suomen nuorisoalan kattojärjestö vaatii, että tulevalla hallituskaudella aletaan valmistella suomalaisen kansalaisaloitteen allekirjoitusikärajan laskemista 16 ikävuoteen. 

Alle 18-vuotiaiden vaikutusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä varsin rajalliset siitäkin huolimatta, että suomalaiset nuoret ovat kiinnostuneempia yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kuin vuosikymmeniin. Hallituksen esittämä uudistus EU-kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen avaa suomalaisnuorten vaikutusmahdollisuuksia historiallisella tavalla. 

Nuorisobarometri 2018 osoittaa, että politiikasta kiinnostuneiden nuorten osuus on noussut vuosina 1996-2018 reilusta 40 prosentista yli 60 prosenttiin. Myös lakiuudistuksen taustalla toiminut parlamentaarinen vaalityöryhmä totesi loppuraportissaan, että kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen syntyy jo ennen täysi-ikäisyyttä ja se tulisi ottaa huomioon myös edustuksellisessa demokratiassa.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin mielestä nyt on oikea aika avata vastaava keskustelu Suomen kansalaisaloitteen kohdalla. Kansalaisaloitteen allekirjoitusikärajan laskemista 16 ikävuoteen tulee ryhtyä valmistelemaan seuraavalla hallituskaudella. 

“Jo tällä hetkellä osana edustuksellista demokratiaa kunnissa ja hyvinvointialueilla toimii erilaisia nuorisovaltuustoja ja nuorten kansalaisraateja. Lisäksi nuorilla on joissakin kunnissa mahdollisuus tehdä suoria aloitteita valtuustoille nuorisovaltuustojen kautta, ja kaikissa kunnissa nuoret voivat myös tehdä kuntalaisaloiteita. Alaikäiset nuoret ovat jo vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin muilla hallinnon tasoilla, ja sama mahdollisuus tulisi olla olemassa myös valtakunnallisella tasolla”, toteaa nuorten osallisuuden asiantuntija Iida Laurila.

Laurila muistuttaa, että nuorisolaki velvoittaa päättäjiä kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa. Kansalaisaloitteen ikärajan lasku olisi yksi tapa mahdollistaa nuorille lain edellyttämä oikeus vaikuttaa. Erilaisia vaikuttamisen tapoja tarvitaan, jotta yhteiskunnallinen aktiivisuus ei kasautuisi vain osalle nuorista.

“Toimia tarvitaan, sillä nuorten äänestysaktiivisuus on huolestuttava. Kevään 2019 eduskuntavaaleissa 18–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli selkeästi matalampi kuin kuin muiden ikäluokkien, suorastaan hälyttävä kun verrataan eläkeikäisiin. Esimerkiksi 20-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 54,8 kun taas 65-74-vuotiaiden äänestysprosentti oli 82,0”, summaa Laurila. 

Allianssi kannattaa äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskua kaikissa vaaleissa 16 ikävuoteen. 

Lisätietoja
Iida Laurila, nuorten osallisuuden asiantuntija
iida.laurila@nuorisoala.fi
044 7870 880

Katso myös