Uutiset

Kansalaisjärjestöstrategian valmistelu on käynnistetty – kannustamme nuorisojärjestöjä vaikuttamaan aktiivisesti

Uutiset 9.2.2024

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee hallitusohjelman mukaisesti kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja osallisuutta tukevan kansalaisjärjestöstrategian sekä suunnitelman sen toteuttamisesta. 

Strategialla on tarkoitus keventää järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvittää mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa sekä parantaa hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. 

Kansalaisjärjestöstrategiassa tullaan määrittelemään ne keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla hallinto mahdollistaa kansalaisjärjestöissä tehtävää, monimuotoista kansalaistoimintaa ja parantaa näiden järjestöjen toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa niille myönnettäviä valtionavustuksia leikataan. Strategiassa tullaan siis ottamaan kantaa nuorisojärjestöillekin keskeisen tärkeisiin teemoihin, kuten varainhankinnan mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 

Kansalaisjärjestöstrategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä toukokuussa 2024, ja toimeenpanna strategian mukaisia linjauksia jo kuluvalla hallituskaudella. Kansalaisjärjestöstrategian rinnalla valmistellaan sen toimeenpanosuunnitelmaa, johon on myös mahdollista osallistua ja vaikuttaa kevään edetessä.

Kolmannen sektorin ennakointi- ja kehittymismahdollisuuksia lisäävää strategiaa valmistellaan kiitettävän nopealla aikataululla, mutta kansalaisyhteiskunnan edustus on sen valmistelussa valitettavan heikko. Valtionhallinnon edustajissa koostuvassa työryhmässä on vain yksi asiantuntijajäsen, joka edustaa oikeusministeriön alla toimivaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEa. Nuorisoalan kattojärjestö kannustaakin kaikkia nuorisoalalla toimivia kansalaisjärjestöjä osallistumaan aktiivisesti strategian valmisteluun ja tuomaan keskusteluun omat näkökulmansa, tarpeensa ja ehdotuksensa. 

Näin voit vaikuttaa kansalaisjärjestöstrategian valmisteluun:

Nuorisoalan kattojärjestö kutsuu alan järjestöt koolle kuulemaan valmistelusta, keskustelemaan meille tärkeistä kysymyksistä ja evästämään yhteistä vaikuttamistyötä. Tavoitteena on, että kokoontumisen jälkeen nuorisojärjestöillä on hyvät valmiudet osallistua kansalaisjärjestöstrategiaa koskeviin kuulemiseen ja/tai luotto siihen, että kattojärjestöllä on riittävästi tietoa erilaisten järjestöjen tarpeista oman vaikuttamistyönsä tueksi.

Tilaisuus järjestetään etänä 13.2. klo 14-15. Ilmoittaudu tapahtumaan, ja saat Zoom-linkin sähköpostiisi. Tulemme järjestämään kevään lisää vastaavia tilaisuuksia tarpeen mukaan.
Seuraa kansalaisjärjestöstrategian valmistelua valtioneuvoston hankesivulla.  Sivulta löydät tietoa mahdollisista kuulemistilaisuuksista, linkin avoimeen palautekanavaan sekä verkkokeskusteluun.

Lisätietoja

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879514

Mimmi Mäkinen-Kokkonen, järjestöpäällikkö
mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi
044 702 8402

Katso myös