Kannanotot

Kannanotto: Me seisomme Ukrainan nuorten rinnalla

Uutiset 28.2.2022

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ilmaisee äärimmäisen huolensa Ukrainan tilanteesta ja osoittaa tukensa Ukrainan nuorille ja kansalaisyhteiskunnalle. Yhdessä Euroopan nuorisoliikkeen kanssa vaadimme Suomen ja maailman päättäjiltä välittömiä sekä tiukkoja toimia. Päättäjien tulee tahoillaan edistää rauhan palauttamista Ukrainaan ja väkivallan tekijöiden saattamista vastuuseen, sekä varmistaa nuorten osallisuus rauhanprosesseissa ja päätöksenteossa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250:n mukaisesti.

Kattojärjestömme Euroopan nuorisofoorumi (YFJ) julkaisi torstaina 24.2.2022 kannanoton, jolla se osoittaa tukensa Ukrainan nuorille. Allianssi seisoo yhteisessä rintamassa vaatien Ukrainan nuorten oikeuksien, vapauden ja turvallisuuden puolustamista. 

Myös sisarjärjestömme National Youth Council of Ukraine (NYCU) lähetti kirjeen YFJ:n jäsenille, joissa se pyysi kansainvälisen yhteisön tukea Ukrainalle ja ukrainalaisille, mukaan lukien:

  • kovimpia sanktioita ja täyttä kauppasaartoa Venäjän federaatiolle, ml. pääsyn epäämistä SWIFT-järjestelmään, kunnes miehitys päättyy
  • taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle, erityisesti kansalaisjärjestöille, jotka tukevat paikallisia yhteisöjä humanitaarisin toimin
  • ukrainalaisten kansalaisaktivistien ja nuorten johtajien turvallisuuden sekä taloudellisen tuen varmistaminen sodan keskellä, sillä aktivistit ovat todennäköisesti ensimmäisenä poliittisen vainon kohteena 
  • varmistaa ukrainalaisten turvallinen nopea ja pääsy turvapaikkaprosesseihin sekä riittävä humanitaarinen apu sotaa pakeneville

Allianssi ja Maailman partiojärjestö WOSM ovat myös välittäneet NYCUn kirjeen Suomen päättäjille ja pyytäneet, että he pitävät nuorten puolta ja tuovat nuorten huolet sekä näkökulmat vahvasti omassa viestinnässään esiin.

Lisätietoja:

Anna Laurila, Allianssin puheenjohtaja
anna.laurila@alli.fi 

Lue lisää:

Nuoret osoittavat solidaarisuutta Ukrainalle

Kuva: Matti/Pexels

Katso myös