Uutiset

Miltä hallituskauden suuret uudistukset näyttävät nuorten näkökulmasta?

Uutiset 18.1.2024

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjesti yhteistyössä eduskunnan Nuorten puolella -verkoston ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin kanssa Tiedekulmassa seminaarin, jonka aiheena oli hallituskauden suuret uudistukset nuorten näkökulmasta.

Tilaisuuden avasi Helsingin yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund. Avauksessaan Nordlund nosti esiin opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintotuen kokonaisuudistuksen yhteyden: “Yhteiskunnan tulisi tukea nuorten opiskelukykyä ja huolehtia, että opiskelijoilla on mahdollisuus keskittyä opintoihin.” 

Nuorten puolella -verkoston puolesta tervehdyksen toi verkoston puheenjohtaja ja kansanedustaja Saara Hyrkkö. Hän muistutti tervehdyksessään nuorten ja nuoruuden moninaisuudesta ja seminaarin merkityksestä: “Seminaarin tarkoituksena on muistuttaa hallituksen edustajia siitä, että uudistuksia on tärkeää tarkastella myös nuorten näkökulmasta.”

Hallituksen näkökulmasta uudistuksia olivat esittelemässä sosiaaliturvaministerin valtiosihteeri Laura Rissanen ja työministerin erityisavustaja Jukka Sarhimaa. Rissanen kertoi, että hallitus on saanut runsaasti palautetta nykyisestä sosiaaliturvajärjestelmästä: “Viesteissä korostuvat sosiaaliturvan monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus.” Sosiaaliturvauudistuksen sekä opintotuen ja toimeentulotuen uudistuksen lisäksi Rissanen kommentoi seminaariosallistujille hallituksen viime syksynä tekemien leikkausten vaikutuksia. “On todettava, että nuorten osalta suurimmat vaikutukset kohdistuvat opiskelijoihin ja työttömiin, jotka saavat työttömyysturvaa”. Sarhimaa esitteli puheenvuorossaan hallituksen työelämäuudistuksia, kuten työrauhauudistuksia ja TE2024-uudistusta. “Hallitus panostaa palvelupuoleen TE-palveluissa”, Sarhimaa kertoi. Hänen mukaansa TE-palveluista halutaan kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan samalla ylimääräisiä byrokratiavelvotteita karsien.

Asiantuntijat huolissaan uudistusten seurauksista nuorille

Hallituksen merkittäviä uudistuksia kommentoivat Allianssin Suvi Mäkeläinen, Kelan tutkimusjohtaja Signe Jauhiainen ja Helsingin yliopiston hallituksen jäsen Sanni Lehtinen. 

Mäkeläinen kommentoi puheenvuorossaan hallituksen sosiaaliturvan uudistuksia ja käynnissä olevaa eläkeuudistusta. “Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikompaa kuin vanhemmilla ikäluokilla ja vain alle puolet nuorista luottaa siihen. Nuoria on kuultava eläkeuudistusta tehtäessä, jotta uudistus olisi sukupolvien näkökulmasta oikeudenmukainen.”

Myös Kelan Jauhiainen kommentoi nuorten sosiaaliturvaan tehtyjä leikkauksia. “Kelan sosiaaliturvan stressitestissä tulee esille, että nuoret, pienituloiset ja ykisnasuvat ovat vaarassa joutua toimeentulovaikeuksiin.” Hän muistutti, että leikkausten vaikutukset valtion talouteen ovat pitkälti riippuvaisia työllisyysvaikutuksista. Helsingin yliopiston hallituksen jäsen Sanni Lehtinen nosti esiin koulutuksen rahoituksen merkityksen sekä sosiaaliturvan roolin keskeisinä opiskelun edellytyksinä. “Tulevaisuuden Suomi menestyy vain, jos sen tekijöistä pidetään huolta”, totesi Lehtinen.

Nuorisoministeri korosti VANUPO:n merkitystä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

Nuorisoministeri Sandra Bergqvist päätti seminaarin nostamalla esiin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman VANUPO:n sisältöä, kuten syrjäytymisen ehkäisemistä, turvallisuudentunteen vahvistamista ja hyvinvointivajeen korjaamista. Ohjelman lausuntokierros on käynnissä ja se päättyy 26.1.

“Tämä aamupäivä osoittaa sen, että nuoret ovat tärkeä osa myös muiden kuin opetus- ja kulttuuriministeriön alaa. Kaikkien huolten keskellä meidän on syytä tuoda esiin se, että haasteet ja ongelmat on ratkaistavissa, kun toimeen tartutaan”, ministeri linjasi.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Tiedekulman verkkosivuilta.

Lisätietoa:

Petra Pieskä, vaikuttamistyön päällikkö
petra.pieska@nuorisoala.fi
040 5855 302

Katso myös