Uutiset

Mimmi Mäkinen-Kokkonen Allianssin järjestöpäälliköksi

Uutiset 4.8.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin järjestöpäälliköksi on valittu sosionomi (YAMK) Mimmi Mäkinen-Kokkonen. Tehtävä on Allianssissa uusi.

Tuleva järjestöpäällikkö vastaa Allianssin jäsenpalveluista sekä nuorisoalan tilannekuvan rakentamisesta ja vaikuttavuuden kehittämisestä. Lisäksi järjestöpäällikkö kehittää alaa ja sen yhteistyötä yhdessä Allianssin muun henkilöstön kanssa.

“Järjestöpäällikön työn tavoitteena on selkiyttää Allianssin jäsentyötä sekä kehittää edelleen Allianssia nuorisoalan kattojärjestönä. Tavoitteena on, että jatkossa meillä on myös entistä parempi käsitys koko nuorisoalan tilanteesta”, kuvaa Allianssin palvelujohtaja Tuija Kautto järjestöpäällikön roolia.

Mäkinen-Kokkonen on tehnyt pitkän uran nuorisoalalla. Mäkinen-Kokkonen siirtyy tehtävään Diakonissalaitoksen Vamokselta, jossa hän on työskennellyt kaksi viimeistä vuotta projektipäällikkönä nuorten digitaalisia taitoja kehittävässä hankkeessa. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Verkessä, joka on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Koulutukseltaan Mäkinen-Kokkonen on nuoriso-ohjaaja, sosionomi (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Tällä hetkellä hän opiskelee palvelumuotoilun maisteriohjelmassa Lapin yliopistossa.

“Uteliaana ja isosti ihmetellen lähden uuteen tehtävään nuorisoalan toimijoiden kanssa”, kommentoi Mimmi Mäkinen-Kokkonen uutta tehtäväänsä Allianssin järjestöpäällikkönä.

“Mimmin myötä saamme Allianssiin vankkaa nuorisoalan tuntemusta ja laajasti alan toimijat kattavat verkostot. Lisäksi Mimmin digitaalisen kentän ja palvelumuotoilun osaaminen vahvistavat entisestään kykyämme vastata nuorisoalan tarpeisiin”, iloitsee Tuija Kautto.

Mimmi Mäkinen-Kokkonen aloittaa järjestöpäällikkönä 15.8.2023, jolloin hänet tavoittaa osoitteesta mimmi.makinen-kokkonen@nuorisoala.fi

Katso myös