Uutiset

Nuoret osoittavat solidaarisuutta Ukrainalle

Uutiset 25.2.2022

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ilmaisee äärimmäisen huolensa Ukrainan tilanteesta. Osoitamme tukemme Ukrainan nuorille ja kansalaisyhteiskunnalle sekä yhdymme Euroopan nuorisofoorumin kannanottoon Ukrainan tilanteesta.

Kattojärjestömme Euroopan nuorisofoorumi (YFJ) julkaisi eilen torstaina 24.2.2022 kannanoton, jolla se osoittaa tukensa Ukrainan nuorille. Yhdymme YFJ:n lausumaan ja vaadimme Suomen sekä maailman päättäjiltä tiukkoja toimia hyökkääjää vastaan.

Julkaisemme alla kannanoton kokonaisuudessaan, suomeksi käännettynä. Alkuperäinen teksti on luettavissa englanniksi tämän linkin takana.

Nuoret vaativat solidaarisuutta Ukrainalle vastauksena Venäjän hyökkäykseen

Tänään 24.2. sota on palannut Eurooppaan. Euroopan nuorisofoorumi jatkaa solidaarisuuden osoittamista ukrainalaisia nuoria kohtaan.

Meitä järkyttää tämä hyökkäys ja sen aiheuttamat vaikutukset Ukrainan nuorille sekä koko väestölle: heidän turvallisuuteensa, toiveisiinsa ja elämäänsä.

Ukrainan asukkailla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan ja kohtalostaan sekä oikeus omaan historiaansa. Me tuomitsemme Venäjän ilmoittamat kyyniset syyt hyökkäykselle.

Euroopan nuorisofoorumi rakennettiin tuomaan yhteen nuoret kaikkialta Euroopasta. Ojennamme kätemme yli valtionrajojen, poliittisten jakolinjojen, uskontojen ja perinteiden, ja meidän toimiemme pontimena ovat demokratian, ihmisoikeuksien sekä vastavuoroisen kunnioituksen arvot.

Vuosien ajan olemme vastustaneet kansalaisyhteiskunnan tilan ja demokratian rapautumista Euroopassa, ja tänään näemme Venäjän ohittavan nämä arvot täydellisesti. Avoin vihamielisyys ja mahdollinen demokraattisesti valitun hallituksen väkivaltainen kaataminen ovat uhkana jokaisen turvallisuudelle sekä rauhalle ja vakaudelle koko alueella. Olemme nähneet vakavia ihmisoikeusrikkomuksia miehitetyillä Donetskin, Luhanskin ja Krimin alueilla, ja näiden rikkomusten leviäminen koko Ukrainaan tarkoittaisi valtavaa takapakkia ihmisoikeuksille alueella.

Hyökkäyksen seurauksena, nojaten arvoihimme, Euroopan nuorisofoorumi vaatii Eurooppaa ja maailmaa tuomitsemaan hyökkäyksen tiukimmalla mahdollisella tavalla sekä asettamaan kovia pakotteita presidentti Putinille ja hänen tukijoilleen. Ei ole mitään seikkaa, joka oikeuttaisi lieventämään vastaustamme tähän valtaamiseen. Kansainvälisen yhteisön tulee tunnustaa, että tilanteessa on vain yksi syyllinen. Presidentti Putin ja häntä tukeva koneisto ovat täydessä vastuussa hyökkäyksestä.

Kehotamme kaikkia osapuolia kunnioittamaan humanitaarista lakia ja varmistamaan, että siviilikohteita kuten kouluja, sairaaloja ja vesijärjestelmiä suojellaan aseelliselta väkivallalta sekä mahdollistamaan humanitaarisen avun nopea toimittaminen sitä tarvitseville. Euroopan nuorisofoorumi tarjoaa materiaalista tukea Ukrainan nuorisokomitealle, ja olemme valmiina tukemaan jäseniämme tänä vaikeana aikana Ukrainassa ja Euroopassa.

Lisätietoja:
Kaisa Larjomaa
Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
kaisa.larjomaa@alli.fi

Katso myös