Uutiset

Nuoret ovat avainasemassa nyt tehtävässä eläkeuudistuksessa – nuorten eläkeneuvottelut ovat käynnissä

Uutiset 28.5.2024

Suomessa toteutetaan jälleen eläkeuudistusta, jonka tavoitteena on turvata riittävä eläkkeiden taso myös tulevaisuudessa, vakauttaa työeläkejärjestelmää ja tasapainottaa julkista taloutta noin miljardilla eurolla. Nuoret sukupolvet ovat eläkejärjestelmän rahoittajia, minkä vuoksi nuorten täytyy voida luottaa eläkejärjestelmän kestävyyteen ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen.

Nuorisoalan kattojärjestön yhdessä työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa järjestämässä tilaisuudessa tarkasteltiin eläkejärjestelmää ja eläkeuudistusta nuorten näkökulmasta osana nyt käytäviä nuorten eläkeneuvotteluja.

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) kiittii nuorten näkökulman esiintuomista eläkekeskusteluun.

”Meidän elintasomme ei tule säilymään tällaisena jos nyt ei tehdä radikaaleja uudistuksia. Kannustan käymään tätä uudistuskeskustelua rohkeasti kaikilla mahdollisilla foorumeilla”, Valkonen kannusti nuorisojärjestöjä. 

Eläkeuudistukseen liittyy lukuisia haasteita, jotka koskettavat myös nuorta sukupolvea. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto nosti esiin Suomen haastavan ikärakenteen.

“Suomen haastava huoltosuhde tarkoittaa sitä, että yhtä eläkeläistä kohden meillä on kaksi ja puoli työikäistä. Tälle samalle tasolle Ruotsi saattaa tulla vuonna 2050. Erot Pohjoismaiden välilläkin ovat suuria, mutta Suomen huoltosuhde on Euroopan heikoin”, hän selvensi.

Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on koetuksella

Tilaisuudessa kuultiin paneelikeskustelussa asiantuntijoiden näkemyksiä eläkejärjestelmästä ja nuorista. Paneeliin osallistuivat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen, kansanedustaja Elisa Gebhard, nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamisen asiantuntija Suvi Mäkeläinen sekä varatuomari ja seniorivaikuttaja Tuulikki Petäjäniemi

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että nuorten tulisi olla kiinnostuneita eläkejärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta.

“Ihmisen elinkaari on tosi pitkä. Jossain vaiheessa tulee vastaan se, että olet varttunut ja sitten olet eläkkeellä. On merkittävä kysymys, että miten eläkeiän toimeentulo järjestyy ja sen kehityksestä on syytä olla kiinnostunut”, tuumasi Suvi-Anne Siimes.

Nuorten luottamus eläkejärjestelmään horjuu monen panelistin mukaan.

“Nuoret luottavat heikosti insituutioihin ja yhteiskunnan turvaverkkoihin, koska meidän politiikka on pettänyt nuoret aikaisemmin. Palveluiden saaminen elämän kriisikohdissa on ollut kohtuuttoman vaikeaa nuorille ja siinä kontekstissa en ihmettele epäluottamusta eläkejärjestelmään”, sanoi Elisa Gebhard. 


“Vanhemmissa sukupolvissa osa jo saa eläkettä ja silloin järjestelmään on helppo luottaa. Nykyisissä keski-ikäisissä on lamaa nähty mutta muuten koettu pääosin hyvä kasvun ja vaurauden aikakausi. Alle 35-vuotiaat ovat eläneet epävarmuuden aikaa, ja se lisää epävarmuutta kaikkeen. Pelko eläkejärjestelmän, yhteiskunnan tai julkisen talouden tulevaisuutta koskien on perusteltu”, virkkoi Teemu Muhonen.

Myös nykyisen eläkejärjestelmän epäoikeudenmukaisuus tulee ottaa huomioon uudistusta tehdessä.

“Eläkkeet on merkittävä sukupolvien välinen sopimus. Sukupolvisopimuksen pitäisi olla oikeudenmukainen, mutta kun eri vertailuja on tehty niin keskimääräinen työeläkemaksu ja eläkeikä on nuorella sukupolvella korkeampi ja eläke-etuudet tulee olemaan alemmat suhteessa maksettuihin maksuihin. Kun näitä asioita ajattelee niin ei tämä oikeudenmukaiselta kuulosta”, sanoo Suvi Mäkeläinen.

“Demokratia tarkoittaa sitä, että eläkkeensaajat ovat vahva äänestäjäryhmä. Monesti poliitikot arvoivat, että kun pitää leikata jostain, niin leikataan mielummin koulutuksesta kuin aktiivisesti äänestäviltä eläkeläisiltä. Jos me jaetaan riskejä tällä demokraattisella mekanismilla joka voi vääristyä, on siinä nuorilla syytä olla huolissaan”, sanoo Teemu Muhonen.

Nuorisoalan organisoimat nuorten eläkeneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuisi, nuorten eläkeneuvottelut tarjoavat oman vaihtoehtonsa varsinaisten eläkeneuvottelujen tueksi. Nuorten eläkeneuvottelujen lopputulos julkaistaan elokuussa.

Lisätietoja:
Suvi Mäkeläinen, vaikuttamisen asiantuntija
suvi.makelainen@nuorisoala.fi
045 1134 194

Katso myös