Uutiset

Nuori, haluatko edistää kestävää kehitystä? Hae mukaan Nuorten Agenda2030 -ryhmään!

Uutiset 15.5.2023

Nuorten Agenda2030 -ryhmässä 15-28 -vuotiaat nuoret pääsevät osallistumaan Agenda2030:n, eli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen kansallisella tasolla. Ryhmässä vaikutetaan muun muassa kannanotoin ja sidosryhmätyöskentelyn kautta. Nuorten Agenda2030 -ryhmä toimii pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän tavoitteina on:

 • edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä
 • osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä

Ryhmällä on kaksi tasavertaista puheenjohtajaa sekä 12 – 14 jäsentä eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista. Ryhmään voivat hakea nuoret, jotka ovat iältään 15 – 28-vuotiaita.

Ryhmän jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Haku järjestetään vuosittain ja joka vuosi valitaan aina puolet jäsenistä: yksi puheenjohtaja ja 6 – 7 jäsentä. Nyt valittavien jäsenten toimikausi on 08/2023 – 08/2025. Ryhmän jäsenenä voi toimia korkeintaan kaksi vuotta.

Ryhmän toiminnan mahdollistavat valtioneuvoston kanslia ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Valtioneuvoston kanslia on ryhmän virallinen kotipaikka, jonka alaisuudessa ja rahoituksella ryhmä toimii. Allianssi koordinoi ryhmän haun, nimittää jäsenet sekä vastaa ryhmän hallinnoinnista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa itse toimintaansa Valtioneuvoston kanslian ja Allianssin tukemana.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsenenä pääset…

 • Suomen kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan toimintaan
 • toteuttamaan tapahtumia ja viestintää nuorille kestävän kehityksen teemoista
 • mukaan työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin
 • verkostoitumaan erilaisiin sidosryhmiin
 • työstämään lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttamaan päätöksentekoon

Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä. Ryhmä on viime vuosina osallistunut Suomen kansallisen kestävän kehityksen tiekartan ja strategian tekemiseen, antanut lausuntoja lakiesityksistä, osallistunut ja järjestänyt lukuisia paneelikeskusteluihin, pitänyt erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä tehnyt opintomatkoja. Kesällä 2023 ryhmä osallistuu SuomiAreenaan. Ryhmän keskuudesta valitaan myös Suomen nuorisoedustaja YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF).

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Ryhmän pääasiallinen työskentelykieli on suomi.

Etsimme Nuorten Agenda2030 -ryhmään sinua, joka olet:

 • 15-28 -vuotias
 • Innostunut vaikuttamaan kestävän kehityksen toteuttamiseen
 • Kestävän kehityksen teemoista kiinnostunut sekä teemaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
 • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen (pärjää suomen kielellä, muista kielistä plussaa)
 • Innostunut tekemään yhdessä

Pyrkimyksenä on koota monipuolinen ryhmä, jossa on nuoria erilaisista taustoista ja eri puolilta Suomea. Hakijoiksi toivotaan esimerkiksi eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Ryhmään haetaan täyttämällä oheinen hakulomake viimeistään sunnuntaina 4.6.2023 klo 23.59. Allianssin hallitus päättää nimityksistä kokouksessaan 13.6.2023, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista.

Täytä hakulomake Lyytissä klikkaamalla tästä!

Lisätietoja:

Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Touko Niinimäki (touko.niinimaki@nuorisoala.fi, 044 416 5235)

Kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri Taru Savolainen  (taru.savolainen@gov.fi, 040 535 8622)

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän tasa-arvoiset puheenjohtajat kaudella 2022-2023 Saana Ylikruuvi (saana.ylikruuvi@gmail.com, 0442791399) ja Paula Pättikangas (pattikangaspaula@gmail.com, 0405179480)

Katso myös