Kannanotot

Nuorisoala vaatii lausuntokierroksella olevan valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman kunnianhimon tason nostamista – “Nyt esitetyllä ohjelmalla mikään ei tule muuttumaan”

Uutiset 21.12.2023

Tennareita lattialla.

Nuorisoalalla ollaan pettyneitä nuorisopolitiikan tärkeimmän linjapaperin tämänhetkiseen tasoon ja sisältöön. Ohjelmassa ei aseteta mitattavia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi eikä siinä ei esitetä käytännössä lainkaan uusia toimia. Valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on lähetetty lausuntokierrokselle keskiviikkona 20.12.2023. Lausuntoaikaa on 26.1.2024 asti.  

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma Vanupon tulisi olla nuoriin liittyvää politiikkaa vahvimmin ohjaava linjaus. Se on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat valtionhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Tällä hallituskaudella Vanupon on päätetty sisällyttää myös Orpon hallitusohjelmaan kirjattu laaja-alainen toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi

“Olemme pettyneitä nuorisopolitiikan tärkeimmän linjapaperin tämänhetkiseen tasoon ja sisältöön. Ohjelmassa ei aseteta mitattavia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi eikä siinä ei esitetä käytännössä lainkaan uusia toimia. Ennen kaikkea nyt olisi kaivattu rohkeita uudistuksia nuorisopolitiikan johtamiseen ja tavoitetasoon”, sanoo nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

“Lausuntokierroksen jälkeen hallituksella on näytön paikka: kuinka ison painoarvon se todella antaa nuorten asialle ja kuinka tosissaan se suhtautuu nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Nyt esitetyllä ohjelmalla mikään ei tule tosiasiassa muuttumaan – se on samanlainen kädenlämpöinen paperi kuin kaikki nuorisopoliittiset linjaukset kymmenen viime vuoden aikana ovat olleet.“

Nuorisoala kritisoi myös ohjelman valmistelun prosessia. Hallitusohjelman mukainen toimenpideohjelma on valmisteltu ilman asiantuntijakuulemisia tai muita osallistamisen keinoja.

On myös hyvin tiedossa, että eri ministeriöiden välinen yhteistyö ohjelman valmistelussa on takkuillut ja osaltaan estänyt kunnianhimoisen, hallinnonalarajat ylittävän ohjelman laatimisen. Nuorisoala on jo pitkään vaatinut nuorten hyvinvoinnin johtamisen keskittämistä yhdelle ministerille ja tavoite on myös löyhästi kirjattu Orpon hallitusohjelmaan, mutta johtovastuu on osoitettu yleisesti opetusministeriölle. Selkeimmin kokonaisuus asettuisi osaksi opetusministerin tehtävää, johon kuuluisi siten johdonmukaisesti lapsen ja nuoren kasvun kaaresta vastaaminen. Näin nuorisotyö asettuisi luontevaksi osaksi muuta nuorikeskeistä kasvatustyötä, mitä se myös tosiasiallisesti on.

Nuorisoalan kattojärjestö järjestää 12.1. klo 10-11 alan toimijoille suunnatun webinaarin, jonka tarkoituksena on koota yhteen nuorisoalan ajatuksia VANUPOn luonnoksesta ja tukea eri organisaatioiden lausunnonvalmistelua. Tapahtumaan voi ilmoittautua Lyytissä.

Lisätietoa:

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi 
040 5879 514

Petra Pieskä, vaikuttamistyön päällikkö
petra.pieska@nuorisoala.fi 
040 5855 392

Katso myös