Kannanotot

Nuorisoalan kattojärjestö: Nuorten hyvinvointi on jäämässä jyrän alle, ministeriön hallinnollisessa uudistuksessa nuorisoasiat siirrettävä opetusministerin salkkuun

Uutiset 26.4.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään ilmoittanut käynnistävänsä selvitystyön nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripolitiikan osastojen yhdistämiseksi. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi tyrmää täytenä yllätyksenä tulleen, heikosti perustellun esityksen ja esittää, että sen sijaan nuorisoasiat siirretään opetusministerin salkkuun osaksi nuoren kasvun tukemisen kokonaisuutta. 

Ministeriö perustelee osastojen yhdistämistä toimialojen kehittämisellä ja avustusprosessien yhtenäistämisellä. Nuorisoalan kattojärjestö huomauttaa, että arpajaislakiin kirjatun jakosuhteen poistuessa mikään ei enää sido kulttuurin, liikunnan ja nuorison toimialoja toisiinsa eikä niiden ohjausta tai avustusprosesseja ole myöskään alojen keskenään hyvin erilaisten luonteiden takia perusteltua yhtenäistää. 

Sen sijaan nuorisoasioiden siirtäminen tiede- ja kulttuuriministeriltä opetusministerin vastuulle olisi perusteltu toimenpide sekä hallinnon johdonmukaisuuden että nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Näin nuorisotyö ja muu nuorisoalan toiminta asettuisi luontevaksi osaksi lasten ja nuorten kasvun tukemista yhdessä eri koulutusasteiden kanssa. 

Mikäli nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriasiat muodostavat jatkossa yhteisen yksikön, tulee nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja nuorisotyö jäämään suurten toimialojen jalkoihin sekä rahanjaossa, edustavuudessa että näkyvyydessä, pelätään nuorisoalan kattojärjestössä. Vuoden 2022 talousarviossa kulttuurin valtionrahoitus on 600 miljoonaa euroa, liikunnan 150 miljoonaa euroa ja nuorisotyön 80 miljoonaa euroa. Vaikka nuorisotyön ja -politiikan vastuualue on hyvin pieni, se on kuitenkin taannut nuorten näkökulman ja äänen kuulumisen ministeriössä. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vetoaa erityisesti opetusministeri Li Anderssoniin nuorisoasioiden siirtämiseksi nuorten hyvinvointiin voimakkaimmin vaikuttavien toimintojen joukkoon. Toisin kuin kulttuurin ja liikunnan kanssa yhteinen osasto, muutos olisi looginen ja toisi lisäarvoa nuorten hyvinvoinnin kokonaisuuden huomioimiselle valtakunnanpolitiikassa.

Lisätiedot: 
Toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, 040 5879514

Kuva: Valtioneuvosto


Avainsanat:

Katso myös