Kannanotot

Nuorisoalan kattojärjestö vaatii: otetaan käyttöön nuorivaikutusten arviointi

Uutiset 15.3.2023

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vaatii, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan nuorivaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön kaikessa julkisessa päätöksenteossa. Tätä varten Allianssi laati tulevalle hallitukselle Otetaan käyttöön nuorivaikutusten arviointi -taustapaperin. Nuorivaikutusten arviointi on tärkeää, jotta nuorten elämää koskettavia päätöksiä voidaan johtaa tietoon pohjautuen. 

Moni puolue on eduskuntavaaliohjelmissaan linjannut tärkeäksi tavoitteekseen nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamisen. Myös julkisen hallinnon strategiassa kuluvalle vuosikymmenelle laadukkaan tiedon hyödyntäminen on nostettu yhdeksi toimintalinjauksista. Laadukkaan tiedon hyödyntäminen vaatii sitä, että laadukasta tietoa ylipäätään on olemassa. Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa nuorivaikutusten arviointi vastaa tähän tarpeeseen.

Nuorten elämään liittyy lukuisia  juridisia, sosiaalisia, kehitysvaiheellisia sekä elämäntapahtumiin liittyviä erityispiirteitä. Vaikka nykyisellään nuorivaikutusen arviointia yleisemmin käytössä olevan lapsivaikutusten arvioinnin osana nuoret voidaan huomioida 17 ikävuoteen saakka, voivat sekä nuorten elämän erityispiirteet, nuorten palvelutarpeet että vaikutukset jo täysi-ikäisiin nuoriin jäädä tunnistamatta lapsivaikutusten arvioinnissa. 

“Esimerkiksi 29 ikävuoteen ulottuvat nuorisotakuu sekä etsivä nuorisotyö eivät kokonaisuudessaan mahdu lapsivaikutusten arvioinnin piiriin”, taustoittaa Allianssin nuorten osallisuuden asiantuntija Silja Uusikangas

Siksi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi vaatii, että nuorivaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön kaikessa julkisessa päätöksenteossa siten, että vaikutuksia arvioidaan ennakkoon, päätösten toimeenpanon yhteydessä sekä jälkikäteen seuranta-arviointina. Nuorivaikutusten arvioinnissa keskeistä on sisällyttää arvioinnin piiriin myös 18–29-vuotiaisiin nuoriin ulottuvat vaikutukset, ottaa huomioon nuorten oma näkökulma vaikutusarvointia tehdessä sekä sisällyttää nuoribudjetointi osaksi nuorivaikutusten arviointia. Lisäksi tulee kehittää ja ottaa käyttöön mittareita, joilla nuorten yhteiskunnallista osallistumista voidaan arvioida nykyistä kattavammin.

“Jotta nuorten hyvinvointia ja osallisuutta voidaan edistää kunnianhimoisesti, tehokkaasti ja tietopohjaisesti, on tiedettävä, millaisia todellisia vaikutuksia tehtävillä päätöksillä on”, painottaa Uusikangas.

Lisäksi nuorivaikutusten arviointi mahdollistaisi, että voisimme paremmin tunnistaa nuorten moninaiset elämäntilanteet ja ymmärtää tehtävien päätösten vaikutuksia erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten elämään. 

“Tämä tukisi myös nuorisolain tavoitetta nuorten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä oikeuksien toteuttamisesta“, Uusikangas lisää. 

Allianssi on laatinut nuorivaikutusten arvioinnista taustamuistion, joka sisältää muun muassa ehdotukset hallitusohjelmakirjauksiksi.

Lisätietoja:

Silja Uusikangas, nuorten osallisuuden asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
silja.uusikangas@nuorisoala.fi 
044 7870 880

Katso myös