Uutiset

Nuorisoalan valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset

Uutiset 6.3.2023

Julkaisemme kuukausittain koontiuutisen meille ilmoitetuista nuorisoalan valtakunnallisista tapahtumista ja koulutuksista.

Jäsenemme ja yhteistyökumppanimme voivat ilmoittaa tapahtumiaan ja koulutuksiaan koontiuutiseen lomakkeen kautta (linkki). Seuraava koontiuutinen julkaistaan 4. huhtikuuta.

Allianssin järjestämät koulutukset ja tapahtumat löydät koottuna tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme.

Opiskelijahaku Tampereen Yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen koulutukseen keväällä 2023

15.-30.3. / Lue lisää ja hae

Tampereen yliopistossa voi suorittaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon, jossa erikoistutaan nuorisotyöhön ja nuorisotutkimukseen. Kevään 2023 yhteishaussa (15.3. – 30.3.2023) on mahdollista hakea joko yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen (kandidaatin tutkinto 180 op + maisterin tutkinto 120 op) tai suoraan maisteriohjelmaan nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntaan (120 op). 

Esikuvat ja mentorointi – merkityksellisyyttä nuorten tulevaisuuteen -aamiaistilaisuus

16.3. klo 8.30-10.30 / Scandic Simonkenttä, Helsinki / Lue lisää ja ilmoittaudu

Suomen Lukiolaisten Liitto on tunnistanut nuorten mentoroinnin tarpeen osaamistason nostamisessa. Korkeakoulutus periytyy Suomessa poikkeuksellisen voimakkaasti, alojen sukupuolittuminen aiheuttaa ongelmia kilpailukyvylle ja maaseudun nuoret putoavat koulutuksen kelkasta kaupunkilaisia useammin. Mitä asialle voidaan tehdä? Tule nauttimaan asiantuntevista puheenvuoroista ja mocktaileista kanssamme!

Sosiaalipedagogiikan päivät 2023

16.-17.3. / Jyväskylä / Lue lisää ja ilmoittaudu

Työskenteletkö eriarvoisuuteen liittyvien aiheiden parissa? Sosiaalipedagogiikan päivät 2023 järjestetään Jyväskylässä 16.-17.3.2023. Teemana on ”Elettyä eriarvoisuutta – mahdollisuuksia muutokseen”. Päivien pääpuhuja on  professori Vanessa Andreotti, University of British Columbia, Kanada. Ohjelmassa lisäksi: tutkimustyöryhmät, käytännön työpajat, paneeli ja illanvietto.

Friends för föräldrar och unga vuxna: ledarutbildning

21.3. & 23.3. kl 12-15 / Via Zoom / Läs mer och anmäl dig

Friends är ett program vars syfte är att främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande, samt förebygga ångest och depression. Det hjälper deltagarna att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker deltagarnas självbild, självkänsla och självförtroende.

Friends ledarutbildningen är praktiskt inriktad, samtidigt som den vilar på en god teoretisk grund. Deltagarna får en manual som är enkel att följa steg för steg under varje träff med den egna gruppen. 

Friends-programmet är utformat för att användas i olika grupper, exempelvis i daghem, i skolor samt i ungdoms- och socialarbete. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

Taivun, pystyn, pärjään -menetelmän ohjaajakoulutus

22.3. & 24.3. klo 12-15 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu

Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Ohjelma opettaa tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. 

Friends-ohjelmasta on käytössä neljä eri versiota. Taivun, pystyn, pärjään -menetelmä on suunnattu yli 16-vuotiaille. Ohjelma sopii työvälineeksi monenlaisiin toimintaympäristöihin, esimerkiksi toiselle asteelle, sosiaalityöhön tai osaksi vanhempien kanssa tehtävää työtä. Menetelmä on tarkoitettu hyödynnettäväksi ryhmätoiminnassa eri-ikäisten aikuisten kanssa. 

Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Maksuhäiriömerkintä: Miten merkintä syntyy, kauanko se säilyy ja koska se poistuu?

28.3. klo 9-9.45 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu

Tervetuloa ennakoivan talousneuvonnan järjestämään maksuttomaan koulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi maksuhäiriömerkintöjen synty, säilytysajat ja poistuminen. Lisäksi kerrotaan, mitä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin 1.12.2022 tulleet muutokset käytännössä tarkoittavat.

Webinaari: Incel-ilmiön ideologia ja sen vaikutus nuorten maailmassa

28.3. klo 13-14 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu 

Webinaarissa esitellään incel-ilmiön taustaa, siihen sisältyvää ideologiaa sekä tapoja, joiden avulla ideologiaa viestitään. Luodaan myös katsaus siihen, kuinka ilmiö linkittyy suurempaan mieskeskeisten verkkoyhteisöjen kontekstiin. Ajankohtaisten haitallisten ajatusmallien ja termistöjen tunnistaminen on nykypäivänä tärkeää, ja erityisesti vähemmälle huomiolle jäävät ideologiat on tuotava vahvemmin esille.

Incel-ilmiötä ymmärtämällä osallistujat kykenevät työssään kohtaamaan nuoria miehiä syvällisemmällä ymmärryksellä, sekä tunnistamaan, mikä kaikki kuuluu incelin tunnusmerkistöön ja mikä ei. Webinaarin jälkeen osallistujat pystyvät myös seuraamaan laajemmin yleisen tason incel-keskustelua. Asiantuntijoina Joosua Valkeakunnas & Anna Karttunen / Setlementtiliitto, Sekasin Gaming. Webinaari on maksuton, tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille. 

Nuorten Friends-ohjelman ohjaajakoulutus

29.3. & 30.3. klo 12-15 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu

Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Ohjelma opettaa tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen.

Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa ryhmissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä nuoriso- ja sosiaalityössä. Sitä voidaan hyödyntää myös lasten ja nuorten kanssa tehtävässä yksilötyössä.

Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki lasten- ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Verkkokoulutus: Välineitä talouteen liittyvien tunnetaitojen käsittelyyn nuorten kanssa

30.3.2023 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu 

Raha on tunneasia, ja siksi siitä on tärkeä oppia puhumaan jo nuorena. Verkkokoulutuksessamme kuulet, kuinka nuorten rahaan ja kuluttamiseen liittyviä tunnetaitoja voi vahvistaa ja opit, kuinka voit käyttää Kestävä rahasuhde -materiaaleja omassa työssäsi. Pääset myös itse kokeilemaan digitarinatyöskentelyä rahasta puhumisen välineenä.

Webinaari: Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen nuorisotyö

4.4. klo 10-11 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu 

Mihin yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista tarvitaan sukupuolisensitiivistä työotetta? Entä vaatiiko kulttuurisensitiivinen osaaminen kaikkien maailman kulttuurien tuntemusta? Näihin ja muihin useita askarruttaviin kysymyksiin vastataan sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen nuorisotyön perusteita käsittelevässä webinaarissa.

Webinaarissa opit mitä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys käytännön nuorisotyössä tarkoittaa ja millä tavoin sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö vastaa tämän päivän nuorten haasteisiin. Lisäksi tutustutaan valtakunnallisen sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön asiantuntijaverkoston toimintaan. Tervetuloa mukaan! Asiantuntijana Laura Ranki, sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori / Loisto setlementti. Webinaari on maksuton, tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille. 

Velkojen järjestely: Velkatilanteen selvittäminen ja velkojen järjestelyvaihtoehdot

25.4. klo 9-9.45 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu

Tervetuloa Ulosottolaitoksen sekä talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan talousneuvonnan järjestämään maksuttomaan koulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi, kuinka velkatilanne selvitetään ja mitä eri velkojen järjestelyvaihtoehtoja on olemassa.

Webinaari: Sokerideittailu

25.4. klo 10-11 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu

Sokerideittailu eli sugardating on yleistynyt viime vuosien aikana myös Suomessa ja yhä useampi nuori harkitsee sokerideittailusuhteeseen ryhtymistä. Ilmiöön liittyy ajatus glamourista ja helppoudesta, mutta keskustelu suhteisiin liittyvistä riskeistä on vähäistä.

Sokerideittailu näkyy somessa ja jo yläkouluikäiset nuoret törmäävät ilmiöön käyttämissään somekanavissa. Koulutuksessa avataan ilmiötä sekä siihen liittyviä riskejä nimenomaan nuorten omien kokemusten ja tiedon avulla. Asiantuntijana Tessa Kuusikko / Vuolle Tyttöjen talo. Webinaari on maksuton, tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille.

Julkisiin tiloihin jalkautuvan työn koulutus

26.4. klo 12-15 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu 

Aseman Lapset ry järjestää nuorisotyöntekijöille avoimen jalkautuvan työn koulutuksen, jossa syvennytään käytännönläheisesti muun muassa siihen miten nuoria Aseman Lasten jalkautuvassa työssä kohdataan, milloin ja miten ajanviettoon puututaan, mitä työturvallisuuteen liittyviä seikkoja tulee huomioida sekä miten kadulta saatavaa tietoa hyödynnetään moniammatillisessa yhteistyössä.

Katusovittelukoulutus

27.4. & 28.4. klo 9-16 / Helsinki / Lue lisää ja ilmoittaudu

Kaksipäiväisessä koulutuskokonaisuudessa syvennytään katusovitteluun eli lasten ja nuorten sovitteluun, restoratiivisen menetelmään ja nuorten konfliktien selvittelyyn. Katusovittelu on suomalaista sovittelun kenttää täydentävä toimintamalli, jota sovelletaan rikoksiin ja riitoihin, joissa on osallisina alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria.

Koulutus on dialoginen, vuorovaikutteinen ja sisältää harjoituksia päivien aikana. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa nuorten konfliktit, nuorten kehitys ja stressikäyttäytyminen, restoratiivisuuden käsite sekä sovitteluprosessi kokonaisuudessaan.

Maksuton koulutus on suunnattu nuorten parissa toimiville sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Edellytämme osallistumista molempiin koulutuspäiviin.

Webinaari: Kunniaan liittyvä väkivaltatyö

3.5. klo 13-14 / Verkossa / Lue lisää ja ilmoittaudu

Webinaarissa käydään läpi kunniaan liittyvän väkivallan ja konfliktien piirteitä ja vaikutuksia nuorten elämään. Esimerkiksi sisarusten välinen kontrollointi, maineen pilaaminen nuorten kesken somessa tai pukeutumiseen, ystäväpiiriin ja seurusteluun liittyvät konfliktit nuorten ja vanhempien välillä. Konfliktit vaikuttavat nuorten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Webinaarissa tuodaan esille myös keinoja kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamiseen ja nuorten ja perheiden tukemiseen.

Asiantuntijana Aino / Auralan Setlementti. Webinaari on maksuton, tallenne toimitetaan kaikille ilmoittautuneille.

Päihdepäivät 2023

10.-11.5. / Helsinki / Lue lisää ja ilmoittaudu 

Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joka järjestetään 10.–11.5. Helsingin Kulttuuritalolla. Tämän vuoden teema on Uuden äärellä: menetelmiä ja kohtaamisia. Ohjelmassa on 14 seminaaria, kaksi työpajaa sekä alan laajin messuosasto. Seminaarien aiheina mm. kannabista käyttävän nuoren kohtaaminen, uudet raha- ja digipelaamisen ilmiöt, ratkaisuja nuorten väkivalta- ja huumekuolemien ehkäisemiseksi sekä käytännönläheisiä menetelmiä ehkäisevään päihdetyöhön.

Katso myös