Uutiset

Nuorisoedustajat vaativat päättäjiltä rohkeutta luoda kestävää tulevaisuutta maailman kohtalonkysymyksen edessä YK:n luontokokouksessa Montrealissa

Uutiset 7.12.2022

Suomen nuorten luontodelegaatti Alli Pylkkö ja nuorisoedustaja Emma Sairanen osallistuvat YK:n historialliseen luontokokoukseen (COP15, 7.-19.12.2022) osana Suomen delegaatiota, jota johtaa ympäristöministeri Maria Ohisalo

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen tavoite on sopia uusista kansainvälisistä luontotavoitteista, joiden avulla tavoitellaan luontokadon pysäyttämistä kuluvan vuosikymmenen aikana. Nuorille keskeisiä kysymyksiä neuvotteluissa ovat mm. rahoituksen turvaaminen luontotoimiin, myös ruohonjuuritasolle, tulevien sukupolvien oikeuksia kunnioittava pitkän tähtäimen päätöksenteko ja luonnon moninaisten arvojen huomioiminen päätöksenteossa.

“Pohjoismaiset nuoret ovat korostaneet luonnonvarojen ylikulutusta yhtenä keskeisimmistä luontokadon ajureista. Luonnon suojeluun ja ennallistamiseen liittyvien päätöksien lisäksi nyt käytävissä neuvotteluissa tarvitaan jämäkkää otetta ylikulutuksen kuoppaamiseen”, 1,5 vuotta neuvotteluiden etenemistä seurannut Emma Sairanen sanoo.

Sairanen on ollut neuvotteluiden alla mukana Pohjoismaisessa yhteistyöprojektissa, jossa on koottu nuorten kantoja biodiversiteettikysymyksiin.  

“Egyptissä pidetyn ilmastokokouksen (COP27) tulokset jäivät lahoiksi. Nyt Kanadassa päättäjien on aika näyttää kyntensä. Kuudennen massasukupuuttoaallon pysäyttämistä ei voida enää jättää myöhemmäksi. Päättäjien tulee aidosti sitoutua luontokadon pysäyttämiseen, uskaltaa luoda kestävämpää yhteiskuntaa ja kannatella ihmisiä murroksessa”, kertoo Suomen nuorten luontodelegaatti Alli Pylkkö.

Pylkkö osallistuu myös varsinaista kokousta edeltävään nuorten huippukokoukseen. 

Paikan päältä kokouksesta aktiivisesti raportoiviin nuorisoedustajiin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä haastatteluihin, tiedonsaantiin, tapaamispyyntöihin tai muihin yhteistyön mahdollisuuksiin liittyen.

Lisätietoja:

Alli Pylkkö
Suomen nuorten luontodelegaatti 2022-2023
luontodelegaatti@nuorisoala.fi, +358 44 276 8175, IG: allipylkko

Emma Sairanen
Nuorisoedustaja, Suomen CBD valtuuskunta ja kansallisen biodiversiteettistrategian valmisteluryhmä 5/2021-12/2022
emma@sairanen.mobi, +358 400 852 953, IG: @emma_sairanen

Tärkeitä päivämääriä:

5.-6.12. Nuorten huippukokous Montrealissa
8.12. Nature Positive Pavilion Pecha Kucha -puhe: https://www.naturepositive.org/cop15schedule#64-i-have-a-dream-youth-for-a-nature-positive-future-nybn
10.12. Ihmisoikeuspäivän marssi Montrealissa
12.12 Nature Positive Pavilion Tulevaisuustaajuus-työpaja: https://www.naturepositive.org/cop15schedule#40-futures-frequency-imagining-a-nature-positive-future-finnish-innovation-fund-sitra
18.12. klo 13:15 Pohjoismaisten nuorten sivutapahtuma: Nordic perspectives on implementing the new goals for nature – The way forward through nature-based solutions and youth engagement (tapahtuman kuvaus päivittyy: https://www.cbd.int/side-events/4466). 

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Allianssi on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, ja jäseninämme on yli 140 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.

https://nuorisoala.fi/

Katso myös