Uutiset

Nuorisotyöstä leikkaaminen lisäisi syrjäytymistä ja jopa itsetuhoisuutta – 32 prosenttia nuorista ei enää tietäisi, keneltä pyytää apua

Uutiset 8.4.2024

Nuorisotyön tulevaisuutta uhkaavat hallituksen pian käynnistyvissä talousneuvotteluissa historiallisen suuret leikkaukset. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin toteuttamassa kyselyssä nuoret arvioivat, että nuorisotyön vähentymisellä olisi isoja vaikutuksia heidän elämänsä merkityksellisyyteen, arjen sujuvuuteen ja tulevaisuudennäkymiin – jopa elämänsä jatkumiseen.

“Ajautuisin takaisin päihdekoukkuun ja syrjäytymiseen”, arvioi kyselyyn vastannut nuori nuorisotyöstä leikkaamisen vaikutuksia elämäänsä. 

“- – – Nuorisotyö myös auttaa kertomaan mihin ottaa yhteys kun ei tiedä mihin pitäisi. Jos nämä lähtisi, muutenkin syrjäytyneenä tilanne olisi tosi paha. En tiedä, haluanko tietää miten pahemmaksi tämä voi mennä”, kertoo toinen kyselyyn vastannut nuori.

Kyselyn perusteella 32 prosenttia nuorista ei ilman nuorisotyötä enää tietäisi, keneltä pyytää apua. Nuoret kokevat saavansa nuorisotyöstä apua ja tukea arjen haasteisiin, tulevaisuuteen liittyviin valintoihin ja omaan kehitykseensä. Nuorisotyö kannattelee myös niitä, joilla ei ole muita tukijoita: jopa kolmasosa kyselyyn vastanneista nuorista kertoo, että menettäisi nuorisotyön myötä elämästään merkitykselliset aikuiset. 

“Nuorisotyötä tekevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset ovat aina olleet nuorille merkityksellisiä rinnallakulkijoita ja turvallisia aikuisia, mutta tuoreen kyselymme tuloksissa yllätti, kuinka kirjaimellisesti elintärkeäksi monet nuoret kokivat nuorisotyöstä saamansa avun”, sanoo nuorisoalan kattojärjestön toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm

“Nuorisotyötä tehdään sekä hyvin että huonosti voivien nuorten piirissä, ja molempia tarvitaan yhtä kipeästi. Jos nuorisotyöstä leikataan, nuorten parissa työskentelevien kyky tukea nuoria heikkenee. Se vähentäisi jo oireilevien – esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvien, itsetuhoisten tai päihderiippuvaisten – nuorten palvelujen määrää, mikä hyvin todennäköisesti tekisi näiden nuorten elämän saamisen raiteilleen mahdottomaksi. Ennaltaehkäisevän nuorisotyön vähentäminen taas lisäisi pahoinvoivien nuorten määrää.”

Nuorten vastauksista näkyy, että he pitävät nuorisotyön vähenemistä isona ja todennäköisenä riskinä omalle hyvinvoinnilleen, jopa olemassaololleen:

“Elämän merkityksellisyys vähenisi selvästi ja sitä olisi vaikea korvata. Tuen saaminen muilta samanlaisilta ihmisiltä arkiseen opiskeluun olisi vaikeampaa tai korkeammaan kynnyksen takana. Vaikeampi saada ihmiskontakteja.”

“- – – Olin todella masentunut ennen kuin sain apua nuorisotyöstä ja tuskin olisin edes hengissä enää ilman nuorisotyön ammattilaisia.”

“Ajan kuluessa varmasti tappaisin itseni. Ennen tätä valuisin kuitenkin takaisin nettohyödyttömyyteen.”

“Syrjäytymis- ja itsemurhariski olisi suuri. Jäisin pois työelämästä enkä huolehtisi terveydestä. Etsivä nuorisotyö on isona tukena ollut kaikessa.”

“Ennen kaikkea yhteisöllisyyden menetys, ennen kuin löysin nuorisotyön piiriin olin yksinäinen ja täynnä epätoivoa. Nyt on tullut onnellisia päiviä ja olen alkanut piristyä.”

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kysyi 28.2.-13.3.2024 nuorilta, miten nuorisotyön vähentäminen vaikuttaisi heidän arkeensa ja hyvinvointiinsa. Kyselyyn vastasi 469 alle 29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Yhdeksän kymmenestä koki, että nuorisotyön puuttuminen vaikuttaisi heidän arkeensa negatiivisesti. Lue lisää kyselyn tuloksista: 

Lisätietoa:

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Petra Pieskä, vaikuttamistyön päällikkö
petra.pieska@nuorisoala.fi
040 5855 392

Katso myös