Uutiset

Nuorten osallistamiseen YK-päätöksenteossa on julkaistu minimivaatimukset ja verkkokoulutustyökalu

Uutiset 19.4.2024

Nuorisodelegaattiohjelmien tueksi on nyt julkaistu näppärä työkalukokonaisuus, jonka Allianssi on tuottanut yhteistyössä Tanskan ja Viron kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa. Julkaisu on tehty Future Agents Now-hankkeen puitteissa YK:n ECOSOC-nuorisofoorumilla. Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma osarahoittaa hanketta.

Nuorisodelegaatit ovat nuoria luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä päätöksenteossa sekä mahdollistavat dialogia nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisodelegaattiohjelmat ovat tunnistettuja erityisesti YK:n piirissä. Suomesta on lähetetty nuorisodelegaatteja YK:n yleiskokoukseen osana Suomen virallista valtuuskuntaa jo vuodesta 1997 alkaen.

Nuorisodelegaattiohjelmia järjestetään moninaisin tavoin eri puolilla maailmaa. YK suosittelee jäsenmailleen nuorisodelegaattien osallistamista YK-päätöksentekoon, mutta ei anna ohjeita sille, miten nuoria tulee osallistaa nuorisodelegaattitoiminnassa.

Nuorisodelegaattiohjelman tulisi täyttää nämä 5 vaatimusta

Olemme julkaisseet yhteistyössä Tanskan ja Viron sisarjärjestöjemme kanssa minimivaatimukset nuorisodelegaattiohjelmille nuorten aitoon osallistamiseen kansainvälisessä päätöksenteossa. Minimivaatimusten tarkoituksena on luoda yhtenäiset eurooppalaiset vähimmäisstandardit sille, miten nuorisodelegaattiohjelmia tulee järjestää. 

Vaatimuksissa on viisi kriteeriä.

  1. Nuorisodelegaattien tulee olla nuoria. Yläikärajat vaihtelevat eri maissa, mutta nuorisodelegaatit eivät ainakaan voi olla yli 35-vuotiaita.
  2. Nuorisodelegaattien tulee edustaa nuoria. Nuorisodelegaattien ei tule vedota vain omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä ja kokemuksiinsa. Edustavuus voi perustua laajoihin nuorten konsultaatioihin, tutkimustietoon tai esimerkiksi nuorisojärjestöjen edustamiseen.  
  3. Nuorisodelegaattien tulee kuulua maansa viralliseen valtuuskuntaan ja heidän tehtäviensä tulee tukea heidän rooliaan nuorten edustajina. Nuorisodelegaateilla tulee olla tasavertainen asema valtuuskunnassa ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin osiin valtuuskunnan työtä he osallistuvat.
  4. Nuorisodelegaattien mandaatin tulee olla sopivan pituinen. Osallistuminen yksittäisiin kokouksiin ei riitä. Nuorisodelegaatilla tulee olla mahdollisuus kokousvalmisteluihin osallistumiseen ja nuorten konsultointiin tai osallistamiseen myös kokouksen ulkopuolella.
  5. Nuorisodelegaattien valinnan tulee olla läpinäkyvä ja reilu prosessi, joka osallistaa jollain merkityksellisellä tavalla nuoria. Nuorten osallistaminen valintaprosessiin voi perustua esimerkiksi siihen, että valinnan toteuttaa kansallinen nuorisokomitea tai muu taho, joka edustaa nuoria tai nuorisojärjestöjä. Valintaprosessi voi myös perustua esimerkiksi äänestämiseen tai osallistaa nuoria suoraan muulla tavoin. 

Englanninkieliset minimivaatimukset perusteluineen on koottu dokumenttiin, jonka voit ladata täältä.

Verkkokoulutus tarjoaa resursseja delegaattiohjelmien kehittämiseen

Nuorisodelegaattitoimintaa koordinoivat usein kansalliset nuorisokomiteat, nuorisojärjestöt tai valtionhallinto. Koordinaattoritahoille on julkaistu uusi verkkokoulutus, joka ohjaa nuorisodelegaattiohjelman perustamisessa ja kehittämisessä. Koulutus on ilmainen.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa nuorisodelegaattiohjelmien rahoitusta, yhteistyökumppanuuksia, vuosisuunnittelua ja arviointia. Verkkokoulutuksen löydät tämän linkin takaa.

Euroopan unionin osarahoittama. Euroopan unioni tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Katso myös