Uutiset

Perehdytä kuntasi uudet päättäjät nuorisoasioihin!

Uutiset 16.9.2021

Kuntavaalien jälkeen kunnissa on aloittanut uudet valtuutetut. Niin kunnallisen nuorisotyön resursseja kuin paikallisten nuorisoalan järjestöjen rahoitusta voi parhaiten puolustaa tutustuttamalla uudet päättäjät oman alueen nuorisoasioihin. Mukaan kannattaa kutsua myös paikallisen seurakunnan päättäjät, sillä myös he päättävät alueenne nuoriin käytettävistä rahoista.

Olemme suunnitelleet nuorisoalan toimijoiden paikallisen vaikuttamistyön työkaluksi Nuorisonpuolustuskurssin. Nuorisonpuolustuskurssi on toiminnallinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tehdä nuorisoala ja nuorisotyö tutuksi sekä valtakunnallisen että paikallisen tason päättäjille eli heille, jotka päättävät nuorisoalan resursseista. Nuorisonpuolustuskurssin järjestävät oman alueensa nuorisotyön toimijat yhdessä.

Osallistuttuaan kurssille päättäjä ymmärtää nuorisotyön roolin nuoren kasvun tukijana, nuorisotyön monipuoliset toteutustavat, nuorisotyön merkityksen sekä yhteiskunnalle että yksilölle ja nuorisotyön sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla vaatimat resurssit. Nuorisotyön eri muodot ja toimijat näyttäytyvät kurssilla toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. Kurssin myötä nuorisotyön tunnettuutta voi kasvattaa myös paikallisessa mediassa sekä alueen asukkaiden keskuudessa. Nuorisonpuolustuskurssin myötä nuorisoalan suhteet paikallisiin vaikuttajiin vahvistuvat ja ymmärrys nuorisotyön arvostuksesta päätöksentekijöiden keskuudessa vahvistuu.

Olemme koonneet Nuorisonpuolustuskurssin järjestäjille kattavat materiaalit, joiden avulla kurssin järjestäminen onnistuu helposti. Mukaan olemme koonneet myös koulutusmateriaalia nuorista valtakunnallisella tasolla tarkasteltuna.

Tutustu Nuorisopuolustuskurssin järjestäjän materiaaliin

Webinaari päättäjille: perusteet nuorten hyvinvointia tukevasta kuntapolitiikasta haltuun

Millaista politiikkaa tekee nuorille hyvä kunta? Järjestämme 29.9. kaikille Suomen kuntapäättäjille suunnatun avoimen ja maksuttoman webinaarin, jossa käymme läpi päättäjän perusteet nuorten hyvinvointia tukevasta kuntapolitiikasta. Webinaari on suunnattu erityisesti tuoreille kunnanvaltuutetuille, nuorisoasioista vastaavien lautakuntien jäsenill, mutta myös nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan vahvistamaan tietojaan paikallista vaikuttamistyötä ajatellen.

Vinkkaathan webinaarista oman kuntasi päättäjille! Webinaari järjestetään yhteistyössä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa.

Webinaarin ilmoittautuminen Lyytissä

Katso myös