Rekrytointi

Rekry: Hae vaikuttamistyön päälliköksi edistämään nuorten hyvinvointia (sijaisuus)

Uutiset 23.5.2023

Etsimme nuorisoalan kattojärjestö Allianssiin uutta työkaveria: poliittisesta työstä jo riittävästi näyttöjä ja näkemystä kerännyttä asiantuntijaa koordinoimaan vaikuttamistyön kokonaisuutta. Tehtävä on vaikuttamistyön päällikön sijaisuus, joka alkaa elokuussa 2023 ja jatkuu alustavasti kevään 2024 loppuun. 

Tässä hommassa ei tarvitse aamuisin miettiä, onko työ merkityksellistä. Vaikuttamistyön päällikkönä pääset vaikuttamaan aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon, kehittämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja osallistumaan asiantuntemuksellasi merkittävimpiin nuorten hyvinvointia edistäviin hankkeisiin.

Vaikuttamisen tiimimme työpöydän täyttävät nuorisotyön resurssien edunvalvonta sekä kaikki nuorten hyvinvoinnin osa-alueet: osaaminen, vapaa-aika, yhteisöön kuuluminen, sosiaaliturva, työllisyys ja työelämä, terveys, osallisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ilmastopolitiikka. Teemme vaikuttamistyötä sekä kotimaassa että Euroopassa ja globaalisti. Tiimiin työhön kuuluu muun muassa Allianssin poliittisten tavoitteiden valmistelu ja toteuttaminen, vaalivaikuttaminen, päättäjätapaamiset, erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin osallistuminen sekä lausuntojen ja taustapaperien valmistelu. 

Vaikuttamistyön päällikkö koordinoi, kehittää ja yhteensovittaa nuorisoalan vaikuttamistyötä, johtaa sen suunnittelua ja seurantaa, tukee ja sparraa vaikuttamistyötä tekeviä asiantuntijoita sekä tekee aloitteellista yhteistyötä muiden nuorten hyvinvoinnin puolesta vaikuttavien tahojen kanssa. Lisäksi hän vastaa omien vastuualueidensa – tällä hetkellä osaamiseen, työllisyyteen ja vapaa-aikaan liittyvästä politiikasta – asiantuntijatyöstä. Tehtävään ei sisälly esihenkilövastuuta. 

Edellytämme valittavalta henkilöltä kokemusta valtakunnallisen tason vaikuttamistyöstä ja poliittisesta ohjelmatyöstä, syvällistä ymmärrystä päätöksenteon rakenteista ja puoluerajat ylittäviä verkostoja. Koska tehtävään kuuluu paitsi oman, myös muiden työn hallintaa, kyky priorisoida ja keskittyä olennaiseen on pärjäämisen kannalta välttämätön. Arvostamme myös sujuvaa viestimistä eri kanavissa, nopeaa reagoimiskykyä ja esiintymistaitoja.

Vaikuttamistyön päällikkönä pääset osaksi noin kolmenkymmenen allianssilaisen porukkaa. Lisäksi teet läheistä yhteistyötä jäsenorganisaatioidemme toimijoiden, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Siksi odotamme, että tulet sujuvasti toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaat tehdä työtäsi sekä kovimpien asiantuntijoiden että edunvalvontaa vasta opettelevien kielellä. Toivomme myös, että haluat olla aktiivinen osa työyhteisöä, käydä joskus työpäivän jälkeen limpparilla ja osallistua myös sellaisiin yhteisiin projekteihin, joissa hypätään oman asiantuntemuksesi ulkopuolelle.

Vaikuttamistyön päällikön tehtävä on kokoaikainen ja siitä maksetaan 3467,06 euron kuukausipalkkaa lounas- ja virike-etuineen. Työtä voi tehdä osittain etänä. Työsuhde alkaa elokuussa 2023 ja jatkuu nykyisen vaikuttamistyön päällikön työvapaan mukaisesti, alustavasti kevään 2024 loppuun.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi on perhemyönteinen työpaikka ja toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Kerrothan hakemuksessasi, mikäli koet kuuluvasi johonkin vähemmistöryhmään ja toivot sen huomioimista valintaprosessissa.

Työnhakijoita kohdellaan myös Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

Näin haet tehtävää:

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi pdf-muodossa viimeistään 7.6.2023 osoitteeseen rekrytointi@nuorisoala.fi. Hakukriteereihin parhaiten vastaavat ja tiimiämme sopivimmin täydentävät hakijat kutsumme haastatteluihin, jotka järjestetään lähtökohtaisesti 13.6. tai 14.6.2023 Allianssi-talolla Helsingin Pasilassa.

Kysy lisää:

Jäitkö vielä miettimään jotain, johon et tästä ilmoituksesta tai Allianssin sivuilta löytänyt vastausta? Kysy ihmeessä! Lisätietoja saat vaikuttamistyön päällikkö Katja Asikaiselta (044 3141 324) tai työsuhteeseen liittyvissä asioista toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelmilta (040 5879514).


Avainsanat:

Katso myös