Uutiset

Sosiaaliturvakomitea esittää välimietinnössään perusturvaetuuksien yhtenäistämistä – “Nuoret tulee asettaa samalla viivalle muiden kanssa”

Uutiset 1.2.2023

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea hyväksyi juuri ensimmäisen kauden työnsä kiteyttävän välimietintönsä. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on toiminut pysyvänä asiantuntijana komiteassa ja ollut mukana myös välimietinnön työstämisessä. 

Välimietinnön tarkoitus on hahmottaa uudistuksen suuntaa seuraavalle hallituskaudelle. Lisäksi mietintö sisältää lukuisia ehdotuksia, joista seuraavissa hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet voivat valita ne, joita haluavat seuraavalla hallituskaudella suoraan lähteä edistämään. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on pääsääntöisesti tyytyväinen välimietinnön sisältöön, vaikkakin uudistus olisi voinut edetä rivakamminkin. 

Suurin sisällöllinen esitys ensi kaudelle on perusturvaetuuksien yhtenäistäminen ja yhdistäminen. Komitea on päässyt parlamentaariseen sopuun ns. yhden perusturvaetuuden mallista, joka olisi yhä syyperustainen ja johon siirryttäisiin vaiheittain. Malliin sisältyisi työmarkkinatuki, peruspäiväraha, sairauspäiväraha, Kelan kuntoutusraha ja vanhempainpäivärahat. 

“Perusturvaetuuksien yhtenäistäminen on myös Allianssin kannattama kehityssuunta. Lisäksi myös opiskelijoiden sosiaaliturva olisi perusteltua sisällyttää mukaan. Jos perusturvaetuuteen tulee erilaisia aktiivisuuskriteereitä, on pidettävä huolta siitä, että nuorilla on tosiasiallinen mahdollisuus täyttää ne.”, toteaa Allianssin vaikuttamisen asiantuntija ja sosiaaliturvakomitean pysyvä asiantuntija Titta Hiltunen

Aktiivisuus tulisi nuorten kohdalla ymmärtää laajasti. Nuorten pitkäaikaistyöttömien kohdalla korostuvat matala koulutustaso ja mielenterveysongelmat. Esimerkiksi mielenterveyspalveluihin osallistuminen olisikin perusteltua laskea aktiivisuudeksi. Samalla on huolehdittava, että palveluverkko vastaa tarpeisiin ja palveluita on aidosti saatavilla.

“Fokukseen on myös otettava entistäkin voimakkaammin nuoret toimeentulotuen saajat ja aivan erityisesti ne nuoret, joiden ainoa tulonlähde on toimeentulotuki”, Hiltunen pohtii. 

Yhtenä esityksenä seuraavalle hallituskaudelle on opintotuen kokonaisuudistuksen selvittäminen. Opintotuen uudistaminen on ollut poukkoilevaa ja kokonaistarkastelu olisi Allianssin mielestä tarpeen, huomioiden myös lukuisat isot viime vuosien koulutuspoliittiset uudistukset. 

Miten uudistus jatkuu?

Uudistuksen tavoitteena on luoda sosiaaliturvajärjestelmä, joka vastaa tulevien vuosikymmenien tarpeeseen. Senkin vuoksi on erityisen tärkeää, että nuoret ovat fokuksessa erityisenä ryhmänä. Nuoria tulee myös kohdella sosiaaliturvajärjestelmää uudistettaessa yhdenvertaisesti muihin väestöryhmiin nähden. Esimerkiksi nuori ikä ei voi olla peruste eriarvoiseen kohteluun sosiaaliturvajärjestelmässä. 

Sosiaaliturvan uudistamisen jatkuminen laajalla yhteistyöllä myös ensi hallituskaudella on tärkeää, samoin kuin se, että kansalaisyhteiskunta on uudistuksessa mukana ja laajasti edustettuna. 

Sen sijaan nuorten ikäluokkien haasteita voidaan sosiaaliturvauudistuksella parhaimmillaan jopa helpottaa: 

“Suomessa on käynnissä mielenterveyden kriisi. Sosiaaliturvauudistuksessa on mahdollisuus joko parantaa tai pahentaa tätä tilannetta. Sitten kun vielä konkreettisempia esityksiä on pöydällä, tulee myös niiden mielenterveysvaikutuksia arvioida osana päätöksentekoa”, Hiltunen muistuttaa. 

Lisätietoja:

Titta Hiltunen, kotimaan vaikuttamisen asiantuntija
titta.hiltunen@nuorisoala.fi
044 748 6556

Katso myös