Kannanotot

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi: Ilman nuoria Suomi ei pärjää – nuorten hyvinvointivajeen ratkaisemiseksi kaivataan päätöksiä budjettiriihestä

Uutiset 30.8.2022

Enemmistö nuorista on kärsinyt koronapandemiasta johtuvista oppimisen ja hyvinvoinnin vajeista. Tutkimukset kautta linjan kertovat samaa korutonta viestiä nuorten hyvinvoinnin romahtamisesta. Allianssi vaatii Suomen hallitusta tekemään budjettiriihessä päätöksen kattavasta selvitystyöstä, jolla selvitetään nuorten hyvinvoinnin tilanne Suomessa ja määritetään politiikkasuositukset nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) mukaan peruskoulun päättävien oppimistulokset eriytyvät. Allianssin ja MTV Uutisten keväällä 2022 teettämän 15–29-vuotiaille suunnatun kyselyn (n=1304) mukaan 78,9 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista koki, että korona-aika on heikentänyt heidän henkistä hyvinvointiaan. 

Ilmastokriisi, koronapandemia ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa murentavat nuorten tulevaisuususkoa. Nuorten optimismi oman tulevaisuutensa suhteen on EVAn vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan heikentynyt. Kaikista ikäryhmistä heikoimmin tulevaisuuteen suhtautuvat 26–35-vuotiaat, joista vain 66 prosenttia näkee tulevaisuutensa optimistisena. Ilman nuoria ikäluokkia Suomen tulevaisuus on synkkä.

Allianssi vaatikin, että hallituksen budjettiriihessä tehdään päätös kattavasta ja hyvin resursoidusta selvitystyöstä, jolla selvitetään nuorten hyvinvoinnin tilanne Suomessa ja määritetään politiikkasuositukset nuorten hyvinvointovajeen korjaamiseksi.

“Referenssinä mittakaavasta ja painoarvosta voisi toimia edellisellä pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella toiminut professori Juho Saaren vetämä eriarvoisuustyöryhmä, jonka tehtävänä oli tarjota poliittisille päättäjille paitsi tilannekuva suomalaisten eriarvoistumisesta myös tietoon ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja”, ehdottaa Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

Selvitystyön aloittaminen mahdollistaa riittävän tietopohjan tuottamisen kevään 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin mennessä. Nuorten hyvinvoinnin palauttaminen vähintään koronaa edeltävälle tasolle on seuraavan vaalikauden suurimpia poliittisia kysymyksiä.

Lisätiedot:

Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi
040 5879 514

Katso myös