Uutiset

Suurimmat puolueet julkaisivat ehdotuksensa nuorten hyvinvointivajeen paikkaamiseksi

Uutiset 13.10.2022

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi haastoi kuusi suurinta eduskuntapuoluetta laatimaan ratkaisuehdotuksensa nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Puolueiden edustajat kokoontuvat keskustelemaan nuorten hyvinvointivajeen korjaamisesta Nuorisotyön viikon päättävään Ilman nuoria meillä ei ole mitään -seminaariin perjantaina 14.10. Tilaisuus striimataan suorana maksuttomaan MTV Katsomoon. 

Ilmastokriisi, koronapandemia ja Euroopassa käytävä sota ovat useiden tutkimusten mukaan heikentäneet nuorten hyvinvointia merkittävästi. Erityisesti mielenterveyden häiriöt ja kohtaamisten vähentyminen vaikuttavat nuorten kokemaan hyvinvointiin. Turvattomuuden ja epävarmuuden kokemuksia on lisännyt nuorten osallisuuden sivuuttaminen kriisien hoidossa. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi haastoi suurimmat puolueet laatimaan ratkaisunsa nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Puolueita pyydettiin keskittymään erityisesti siihen, kuinka koronarajoitusten nuorille aiheuttamat mielenterveys-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeet paikataan ja nuorten hyvinvointi nostetaan vähintään pandemiaa edeltäneelle tasolle tulevan hallituskauden aikana. 

Näin puolueet ratkaisisivat nuorten hyvinvoinnin ongelmia

SDP haluaa varmistaa nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuden, rakentaa kouluista ja oppilaitoksista oppimisen ja hyvinvoinnin paikkoja, tehdä paluun koulutuksen huippumaaksi sekä saada nuorten äänen kuuluviin ja laittaa nuorisopolitiikan rakenteet ja rahoituksen kuntoon. 

Perussuomalaiset nostaa esille mielenterveyspalveluihin panostamisen ja kopin ottamisen niistä henkilöistä, jotka eivät päässeet pandemian aikana hoitoon. Korkeakouluopinnot korona-aikana tai juuri ennen sitä aloittaneille tulee tarjota opinto-ohjausta. Opintonsa keskeyttäneiden etäopetuksessa olleiden nuorten tavoittaminen nostetaan tärkeäksi.

Kokoomuksen ratkaisuna on laatia valtakunnallinen syrjäytymisen ehkäisemisen ohjelma, ottaa terapiatakuu käyttöön, taata jokaiselle nuorelle vähintään yksi harrastus, panostaa peruskouluun ja keskittyä siellä perustyöhön sekä huolehtia korona-ajan jälkihoidosta. 

Keskusta haluaa luoda nuorille tulevaisuudenuskoa kriisien jälkeiseen aikaan rakentamalla uuden sukupolvisopimuksen. Nuorisopolitiikka halutaan keskittää yhden ministeriön alle ja rahoitusta kehittää kohti vahvempaa perusrahoitusta. Puolue haluaa aloittaa koko nuoren sukupolven kattavat yhteiset tulevaisuuskutsunnat sekä käynnistää laaja-alaisen ohjelman mielen hyvinvoinnin parantamiseksi ja korona-ajan synnyttämien ongelmien ehkäisemiseksi. 

Vihreät haluaa lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja, toteuttaa terapiatakuun, uudistaa lastensuojelun, parantaa matalan kynnyksen palveluita, luoda teinineuvolan, laskea äänestysikärajan 16 ikävuoteen sekä ottaa käyttöön valtakunnallisen kulttuurisetelin oppivelvollisuuden päättäville nuorille.

Vasemmistoliitto näkee, että  nuorten koulutukseen, mielenterveyteen ja demokraattisiin osallistumismahdollisuuksiin on panostettava. Puolue haluaa tehdä toimenpideohjelman koronan aiheuttaminen oppimis- ja hyvinvointivajeiden paikkaamiseksi ja opiskelukyvyn vahvistamiseksi kaikilla koulutusasteilla. Äänestysikärajaa on alennettava kunta- ja aluevaaleissa 16 vuoteen.

Tutustu puolueiden ratkaisuehdotuksiin (pdf)

Lisätietoja: 

Salla Merikukka, viestintäpäällikkö
salla.merikukka@nuorisoala.fi
040 5278 518

Seminaari yhteistyössä MTV3:n kanssa: Ilman nuoria meillä ei ole mitään
Perjantai 14.10.2022 klo 13.00-16.00
Oodin nuorisotilalla ja MTV Katsomossa
Puoluetentti alkaa kello 14.15. Panelisteina Matias Mäkynen (SDP), Elina Valtonen (kok.), Riikka Pakarinen (kesk.), Ville Tavio (PS), Veronika Honkasalo (vas.) ja Iiris Suomela (vihr.).

Katso myös