Uutiset

Suurin osa Nuorten vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista haluaa laskea äänestysikärajaa ja korjata koronan aiheuttaman nuorten hyvinvointivajeen

Uutiset 17.3.2023

Nuorisoalan yhteiseen Nuorten vaalikoneeseen vastasi 1311 eduskuntavaaliehdokasta. Nuorten vaalikoneen tavoitteena on helpottaa nuorten äänestyspäätösten tekemistä selvittämällä ehdokkaiden kantoja erityisesti nuorille tärkeisiin asiakysymyksiin ja arvoihin. Lisäksi Nuorten vaalikonetta käytetään demokratiakasvatuksen välineenä Nuorten vaaleissa. Nuorten omasta vaalikoneesta löytyy ehdokkaita kaikista vaalipiireistä ja aktiivisimmin vaalikoneen täyttivät vihreiden, Liike Nytin ja vasemmiston ehdokkaat.

Koronapandemia vaikutti kaikista eniten juuri nuorten hyvinvointiin: yksinäisyys lisääntyi, mielenterveysongelmat kasvoivat etenkin opiskelijoiden parissa ja etäopetus lisäsi osaamisen vajeita. Nuorten onneksi päättäjillä näyttää olevan jaettu tilannekuva nuorten pahoinvoinnin kasvamista. Nuorten vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat ovat nimittäin lähes yksimielisiä siitä, että nuorille tulisi suunnata korona-ajan aiheuttaman pahoinvoinnin korjaamiseksi enemmän resursseja kuin muille ikäryhmille. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on vaatinut seuraavaan hallitusohjelmaan sitoumusta nuorten hyvinvoinnin palauttamisesta vähintään pandemiaa edeltävälle tasolle viimeistään vuoteen 2026 mennessä. Hallituskauden aikana tulee laatia suunnitelma ja osoittaa sen toteuttamiseen riittävät resurssit koronarajoitusten nuorille aiheuttamien mielenterveys-, oppimis- ja yhteisöllisyysvajeiden paikkaamiseksi.

Ehdokkaat: Äänestysikäraja alas ja nuorille maksuton kuntoutuspsykoterapia

Nuorten vaalikoneen vastausten perusteella nykyisistä eduskuntapuolueista perussuomalaisia lukuunottamatta ehdokkaat suhtautuvat äänestys- ja kansalaisaloiteikärajan laskemiseen pääosin myönteisesti tai neutraalisti. Nuorten näkökulmasta tulos herättää toivoa, sillä äänestysikärajan ja kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikärajan laskeminen 16 ikävuoteen on nuorisoalan toimijoiden pitkäaikainen tavoite.

Lisäksi puolueet ovat Nuorten vaalikoneessa lähes yksimielisiä siitä, että kuntoutuspsykoterapian tulisi olla maksutonta alle 29-vuotiaille. Koronapandemian jälkeen nuorten mielenterveys on kriisiytynyt. Vähiten tavoitetta kannattivat kokoomuksen ehdokkaat, vaikka puolue on vaatinut matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita parantavaa Terapiatakuuta äänekkäästi.

Ehdokkaat suhtautuivat Nuorten vaalikoneessa melko myönteisesti tai neutraalisti siihen, että lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaminen tulisi olla mahdollista ilman, että nuoren täytyy muuttaa pois kotoa. Samanmielisimpiä väitteen kanssa olivat vasemmistoliiton, SDP:n ja keskustan ehdokkaat, ja neutraalisti väitteeseen suhtautuivat kokoomuksen, perussuomalaisten ja Liike Nytin ehdokkaat. 

Tutustu tarkemmin ehdokkaiden vastauksiin puolueittain.

Nuorten vaalikone

Vastanneiden ehdokkaiden määrä prosentuaalisesti suhteessa puolueen ehdokasmäärään

Vihreät: 73 %
Liike Nyt: 67 %
Vasemmistoliitto: 64 %
Perussuomalaiset: 62 %
SDP: 57 %
Kokoomus: 54 %
KD: 54 %
Keskusta: 52 %
RKP: 30 %

Tutustu nuorisoalan vaalitavoitteisiin osoitteessa ilmannuoria.fi

Katso myös