Uutiset

Tule mukaan Nuorten Agenda2030 -ryhmään!

Uutiset 21.10.2019

Nuorten Agenda2030-ryhmä perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä.

Ryhmään valitaan puheenjohtajan lisäksi 12-15 eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevaa jäsentä, jotka ovat iältään 15-28-vuotiaita. Tavoitteena on, että osa ryhmään valituista on jatkavia ja osa kokonaan uusia; maksimissaan yksi ihminen voi toimia ryhmässä kaksi kautta. Valittavan ryhmän kausi alkaa tammikuussa 2020 ja kestää puolitoista vuotta päättyen kesällä 2021. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi koordinoi ryhmän hakua ja jäsenten valitsemista.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmää on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän erityinen tehtävä on osallistua Suomen kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan työhön. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä. Vuonna 2019 ryhmä järjesti muun muassa nuorten oman ilmastokokouksen Finlandia-talolla yhdessä Sitran kanssa.

Hakulomakkeella tärkein kysymys on oma motivaatiosi: miksi haluat Nuorten Agenda2030 -ryhmään? Lisäksi sinun tulee nimetä taho (Allianssin jäsen tai muu nuorisoalan toimija, esimerkiksi järjestön, koulun tai nuorisotalon edustaja), joka suosittelee sinua tehtävään. Hakemuksessa voit myös ilmoittaa, jos sinulla on halua ja taitoa toimia ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän puheenjohtaja nimetään samalla kun ryhmän muu kokoonpano.

Haku on nyt auki ja se päättyy 3.11.2019 klo 23.59. Allianssin kokous valitsee ryhmän jäsenet 28.11. pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen valinnoista ilmoitetaan hakijoille.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta täällä.

Täytä hakulomake täällä.

ps. Samaan aikaan auki on myös haku nuorten YK-delegaatiksi (31.10.2019 asti) sekä haku Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmään (3.11.2019 asti). Useampaan ryhmään / tehtävään saa hakea kerralla.

Lisätietoja hausta:

Janika Takatalo

Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

janika.takatalo@alli.fi

+358 44 416 5292


Avainsanat:

Katso myös