Uutiset

Tule mukaan valmennukseen kehittämään järjestösi toiminnan vaikuttavuutta ja arviointia!

Uutiset 2.1.2023

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi järjestää Opintokeskus Siviksen ja Osaamiskeskus Kentaurin kanssa tulevan kevään aikana järjestöille suunnatun valmennuksen toiminnan vaikuttavuudesta ja arvioinnista. Valmennus järjestetään 14.2.–25.5.2023 lähi- ja etätapaamisina sekä itsenäisenä työskentelynä. Haku päättyy 31.1.2023.

Allianssin keskeinen tavoite on lisätä nuorisoalan vaikuttavuusosaamista eli alan toimijoiden kykyä mitata, arvioida ja viestiä oman työnsä vaikutuksista. Valmennus on suunnattu Allianssin ja Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöille. Valmennuksesta on hyötyä erityisesti järjestöjen toiminnanjohtajille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat työssään esimerkiksi rahoitushakemusten laadinnasta ja toiminnan raportoimisesta, toiminnansuunnittelusta tai järjestön viestinnästä. Eniten valmennuksesta saa irti, jos samasta organisaatiosta osallistuu kaksi henkilöä, mutta yksinkin voi tulla mukaan.

Kokonaisuus tarjoaa yksilöllistä valmennusta, tietopaketteja arvioinnin eri osa-alueista, sekä mahdollisuuden saada palautetta vertaisryhmässä. Kouluttajina toimivat Allianssin ja Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntijat. Valmennus toteutetaan osittain Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella.

Valmennukseen osallistuttuaan osallistuja osaa

  • asettaa tavoitteita ja mittareita oman organisaationsa toiminnalle
  • rakentaa oman organisaation arviointiprosessin
  • kertoa ja viestiä oman toiminnan vaikutuksista
  • hyödyntää arviointiosaamista rahoitushakemuksissa
  • valita ja käyttää konkreettisia työkaluja organisaationsa arvioinnin toteuttamiseksi ja kehittämiseksi

Valmennukseen haetaan Lyyti-lomakkeella. Valmennukseen valitaan enintään 10 järjestöä hakemuksen perusteella. Haku päättyy 31.1.2023 ja valinnat osallistuvista järjestöistä tehdään viikolla 6. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päätyttyä. Osallistumismaksu on 100 euroa osallistuvalta organisaatiolta. Osallistumismaksu kattaa valmennuksen kaikki sisällöt sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähipäivinä. Osallistuva organisaatio vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista. 

Lisätietoja

Mikael Lehtonen, koulutusasiantuntija
mikael.lehtonen@nuorisoala.fi 
044 796 7951

Katso myös