Rekrytointi

Turvallisuuskysymyksistä kiinnostunut nuori – hae ulkoministerin erityisedustajaksi Suomen Etyj-puheenjohtajakaudelle!

Uutiset 17.4.2024

Ulkoministeriöön haetaan vuoden 2025 Etyj-puheenjohtajakaudelle nuoret, rauha ja turvallisuus -erityisedustajaa. Kyseessä on luottamustehtävä, josta maksetaan palkkio. Lue lisää tehtävästä ja jätä hakemuksesi 13.5.2024 mennessä.

Etyj-puheenjohtajan erityisedustaja – nuoret, rauha ja turvallisuus

Suomi oli ensimmäinen valtio, joka loi kansallisen toimintaohjelman Yhdistyneiden Kansakuntien 2250-päätöslauselman pohjalta vuonna 2021. Päätöslauselman tavoite on edistää nuorten aktiivista toimijuutta rauhantyössä. 

Etyjissä Suomi on osallistunut nuoret, rauha ja turvallisuus – toimintaan mm. hankerahoituksella ja osallistumalla samannimisen ystäväryhmän (Group of Friends of Youth and Security) toimintaan. Suomen panostaminen nuorten osallistumiseen Etyj-puheenjohtajuuden aikana on luonnollinen jatkumo Suomen kansainvälisesti aktiiviselle profiilille rauhantyössä. Toiminta on myös linjassa päätöslauselman kansallisen toimintasuunnitelman sisältämien tavoitteiden kanssa.

Suomi nimittää Etyj-puheenjohtajuuskaudelleen nuoret, rauha ja turvallisuus -erityisedustajan, jonka tehtävänä on nuorten näkökulman kirkastaminen Etyjin työssä järjestön jokaisella ulottuvuudella (poliittis-sotilaallinen, talous- ja ympäristö- sekä inhimillinen ulottuvuus).

Erityisedustajan tehtäviin kuuluu

 • Etyj-puheenjohtajan edustajana toimiminen eri kokouksissa ja tapahtumissa
 • Raportointi nuoret, rauha ja turvallisuus -teemoista Etyjin neuvostolle ja eri komiteoille
 • Osallistuminen Etyjin koordinoimiin nuoret ja turvallisuus -yhteyshenkilöiden kokouksiin
 • Etyjin nuorisofoorumin ja/tai muiden nuoret, rauha ja turvallisuus -teemaisten kokousten suunnittelu ja järjestäminen yhdessä Suomen  puheenjohtajuussihteeristön sekä Etyjin sihteeristön nuoret ja turvallisuus -tiimin kanssa
 • Osallistuminen tarpeen mukaan myös muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden tapahtumiin
 • Mahdolliset maavierailut Etyjin osallistujavaltioihin (esimerkiksi maat jotka valmistelevat kansallista 2250-toimintaohjelmaa tai ovat muuten kiinnostuneita aktivoitumaan teemassa Etyjin ja/tai Suomen tukemana)

Tehtävänkuva tarkentuu Suomen Etyj-puheenjohtajuuskauden sisältösuunnittelun edetessä.

Erityisedustajalta odotamme

 • Kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä
 • Kiinnostusta ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemoista
 • Tuntemusta nuoret, rauha ja turvallisuus -tematiikasta ja YK:n turvallisuusneuvoston 2250-päätöslauselmasta 
 • Hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
 • Erinomaista englannin kielen taitoa – Eduksi katsomme myös muiden Etyj-alueella puhuttujen kielten osaamista
 • Valmiutta edustaa puheenjohtajaa erilaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa
 • Valmiutta matkustaa esim. Etyjin kenttäoperaatioita isännöiviin maihin (erityisesti Itä-Eurooppa Länsi-Balkan, Etelä-Kaukasia, Keski-Aasia)
 • Valittavan henkilön tulee puheenjohtajuuskauden alkaessa (1.1.2025) olla alle 30-vuotias.

Tehtävän kesto ja ajallinen sitoutuminen

Erityisedustaja nimitetään lähtökohtaisesti Suomen Etyj-puheenjohtajuuskauden ajaksi (kalenterivuosi 2025). Toiveena on kuitenkin, että erityisedustaja pystyy osallistumaan puheenjohtajuuskauden sisältösuunnitteluun jo syksystä 2024 lähtien.

Tämänhetkisen arvion mukaan tehtävä on osa-aikainen ja vie noin 1-2 päivää viikossa vuonna 2025. Vuoden 2024 syksyllä sisältösuunnitteluun on hyvä varata noin 0,5 päivää viikossa. Arviot työajasta tarkentuvat puheenjohtajuuskauden suunnittelun edetessä ja valittavan erityisedustajan käytettävissä olevan ajan mukaan.

Ohjaus ja rahoitus

Erityisedustaja edustaa Etyj-puheenjohtajana toimivaa ulkoministeriä. Päivittäisessä yhteydenpidossa ja ohjauksessa edustajaa tukee ulkoministeriön poliittisella osastolla toimiva Etyj-puheenjohtajuussihteeristö (erikseen nimettävä yhteyshenkilö) yhteistyössä ministeriön nuoret, rauha ja turvallisuus -tematiikasta vastaavan yksikön kanssa.

Erityisedustajan matkat ja tehtävän hoitamisesta suoraan johtuvat muut kulut korvataan.

Tehtävän hoitamisesta maksetaan kuukausipalkkio, josta sovitaan erikseen erityisedustajan kokemuksen ja työajan mukaan.

Selvitykset

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Näin haet

Lähetä hakemus verkossa täällä: https://www.lyyti.in/etyj-erityisedustaja-2025

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

 • Motivaatiokirje (max. 1 x A4), jossa kerrot, miksi haet tehtävää ja miksi juuri sinä olisit hyvä erityisedustaja
 • Ansioluettelo (max 1 x A4), josta tulee ilmi koulutuksesi ja kokemuksesi
 • Max 2 minuutin mittainen englanninkielinen vastausvideo kysymykseen:
  “What kind of role should young people have in peace and security issues?”

Kutsumme hakijoita haastatteluun viikolla 20. Haastattelut järjestetään 20.-22.5.2024. Lopullinen valinta pyritään tekemään kesä-heinäkuun aikana.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. 

Kokemukseksi lasketaan kaikki tehtävään liittyvä hyödyllinen kokemus, mukaan lukien vapaaehtoistyö, järjestötyö, harrastustoiminta, erilaiset kurssit ja koulun ulkopuolinen oppiminen sekä työkokemus.

Haku päättyy 13.5.2024 klo 23.59. 

Yhteystiedot:

Toni Sandell
Etyj-puheenjohtajuussihteeristön apulaispäällikkö
toni.sandell@gov.fi
+358 295 350 748

Laura Lamberg
Osallisuustyön päällikkö, Allianssi
laura.lamberg@nuorisoala.fi
+358 44 493 9629

Katso myös