Uutiset

Työkaluja nuorisoalalle häirinnän ja muun syrjinnän kitkemiseen: tuore opas ja verkkokurssi julkaistu!

Uutiset 15.12.2022

Julkaisimme 14.12.2022 “Häirintä nuorisoalan järjestötoiminnassa” -oppaan sekä “Häirintä nuorisoalalla – työkaluja turvallisempien tilojen luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen” -verkkokurssin. Opas ja verkkokurssi vastaavat alan osaamistarpeisiin häirinnän tunnistamiseksi ja sen taklaamiseksi.

Miten häirintä ja muu syrjintä ilmenevät? Mikä on mikroaggressio ja miten herruustekniikat näkyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä? Entä mistä lähteä liikkeelle ja mitä ottaa huomioon sekä häirintäyhdyshenkilötoimintaa käynnistettäessä että sitä toteutettaessa?

Yllä oleviin ja moneen muuhun aiheeseen liittyvään kysymykseen pyritään vastaamaan Allianssin tuoreella oppaalla ja verkkokurssilla. Olemme Allianssissa vuosien varrella kouluttaneet lukuisia tahoja häirinnän tunnistamisesta sekä muuhunkin syrjintään puuttumisesta. Tätä työtä on tehty esimerkiksi Häirintätilanteet järjestötoiminnassa -koulutusten ja muiden alalle tarjottujen tilauskoulutusten avulla, monien asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Nyt julkaistu opas pohjautuu tälle aikaisemmin tehdylle työlle.

Häirintäyhdyshenkilötoiminta on työkaluna ollut Allianssin kysytyimpiä koulutusaiheita. “Nuorisoalan toimijoiden tietoja ja taitoja vahvistetaan nyt uudenlaisen tukipalvelun avulla, johon kuuluu muun muassa järjestönäkökulmia esiin tuova pdf-muotoinen opas, sekä yleisemmin koko alalle suunnattu verkkokurssi. Sekä oppaan että verkkokurssin sisällöt ovat sovellettavissa kaikille alan toimijoille, tarkemmasta sektorista riippumatta”, toteaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Touko Niinimäki.

“Haluamme tarjota monipuolista tietoa ja työkaluja erilaisissa sisäistämisen muodoissa. Osa meistä oppii helpommin lukemalla, muut esimerkiksi kuuntelemalla. Opas ja verkkokurssi täydentävät siis myös siten toisiaan, tarjoten sekä kirjallista että videopohjaista materiaalia yksilöille ja yhteisöille. Kuulemme erittäin mielellämme palautetta näistä julkaisuista ja kutsumme koko alan mukaan jatkokehittämään erityisesti verkkokurssin sisältöjä!”

Tutustu Häirintä nuorisoalan järjestötoiminnassa -oppaaseen tästä.
Pääset ilmoittautumaan Häirintä nuorisoalalla -verkkokurssille tätä kautta.

Lisätietoja

Touko Niinimäki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija
touko.niinimaki@nuorisoala.fi
044 416 5235


Avainsanat:

Katso myös